pf2018

Dne 4.12.2017 rozhodl programový výbor MAS o konečném výběru žádostí k podpoře v rámci vyhlášených výzev IROP.

Seznamy vybraných/nevybraných žádostí a zápis z programového výboru ze dne 4.12.2017 jsou zveřejněny v sekci Programové rámce/IROP pod jednotlivými výzvami. Vybrané žádosti byly dne 6.12.2017 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.

Dne 9.11.2017 výběrová komise MAS ohodnotila podané žádosti ve výzvě Malý LEADER. Hodnocení následně schválil programový výbor MAS. Výslednou zprávu z hodnocení naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý LEADER.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na zábavné odpoledne u příležitosti Dne pro dětskou knihu, které pořádá knihovna Bystré v pátek 17.11.2017 od 14 do 18 hodin.

Akce se uskuteční v rámci projektu spolupráce "Nezapomeňte (se) vrátit".

Pozvánka ZDE

Dne 3.11.2017 ve 12 hod. byl ukončen příjem žádostí o příspěvek v rámci výzvy Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2018.

Seznam přijatých žádostí naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý LEADER.