Dne 14.6.2019 byl ukončen příjem žádostí ve výzvách OP Zaměstnanost 2019:

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13 - II.

Seznam přijatých žádostí ZDE

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku -O CLLD 14 II.

Seznam přijatých žádostí ZDE

Zasedání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. k hodnocení projektů podaných ve Výzvě 3/2019 PRV se uskuteční dle harmonogramu, který byl zveřejněn společně s výzvou. Pozvánku naleznete: ZDE

Vážení pracovníci neziskových organizací na Poličsku,

rádi bychom Vás informovali o možnosti účasti na společném projektu neziskových organizací z Poličska.

Ministerstvo školství vyhlásilo výzvu pro neziskové organizace, které se zabývají neformálním vzděláváním dětí  a mládeže. 

Více na  https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-18-071-zvysovani-kvality-neformalniho-vzdelavani-2.htm

Podpora v rámci projektu bude směřována hlavně pracovníkům v neformálním vzděláváním (tj. vedoucím klubů apod.) na rozšíření jejich znalostí:

  • absolvování vzdělávacích kurzů v min. časové dotaci 8 hodin
  • výměnu zkušeností s úspěšnými organizacemi de vlastního výběru- formou návštěv
  • tandemové vzdělávání (klub vedou současně 2 vedoucí)
  • nové metody ve výuce

Dále mohou být podpořeny kompetence dětí v oblasti polytechniky, ICT, základních gramotnostech atd. formou

  • Badatelského klubu
  • Klubu praktických dovedností
  • Klubu demokratického občanství
  • Projektové dny v klubovně i mimo ni

Bude pouze na Vašem rozhodnutí, o jaké konkrétní  aktivity ze všech nabízených, bude mít Vaše organizace zájem. V rámci projektu bude možné i pořízení drobného vybavení sloužícího pro Vaši činnost. Z projektu nelze pořizovat majetek, popř. realizovat stavební úpravy apod.

Vzhledem k tomu, že minimální výše výdajů na 1 projekt je 1 mil. Kč, je velice pravděpodobné, že se do jednoho  projektu zapojí více organizací, z nichž jedna tento projekt administrativně celý povede a bude oficiálním žadatelem. Výzva je nastavena tak, aby projekt mohla vést MAS, která má s administrací  obdobných projektů zkušenosti a je schopna celý projekt zaštítit . Při realizaci se ale neobejdeme bez Vašeho aktivního zapojení.

V souvislosti s touto výzvou kontaktoval v uplynulých dnech neziskové organizace v Pardubickém kraji i krajský radní Pavel Šotola. V případě, že jste jeho dopis neobdrželi, Vám jej přikládáme do přílohy.

Pokud máte zájem dozvědět se bližší informace o projektu a jeho aktivitách, zveme Vás na nezávazné setkání, které se uskuteční v pondělí 3.6.2019 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Bystrém, nám. Na podkově 2. Zde Vám budou blíže představeny konkrétní možnosti a podmínky realizace.

V případě zájmu prosím potvrďte účast na  níže uvedeném telefonním čísle či e-mailu.

V případě dotazů nás kontaktujte.

S přáním hezkého dne

Leona Šudomová

sekretariát

tel: 773-983-764

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MAS POLIČSKO z.s.

Sulkovská 340

56992 Bystré

IČO: 27030822

Dne 20.5.2019 pořádá MAS POLIČSKO z.s. školení pro žadatele ve výzvách OP Zaměstnanost.

O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

O CLLD 14 Zaměstnanost

 

Pozvánka ke stažení Pozvanka_20.5.2019_skoleni_zadatelu_OPZ.pdf

Dne 22.4.2019 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci z Výzvy 3/2019 Programu rozvoje venkova. Seznam přijatých žádostí neleznetene ZDE