Dovolujeme si informovat všechny žadatele, že veškerá dokumentace k plánovaným výzvám IROP 2020  Bezpečnost dopravního provozu a  Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb je od dnešního dne zveřejněna na webových stránkách MAS včetně vzorů povinných příloh žádosti, metodických pomůcek a pravidel v sekci PROGRAMOVÉ RÁMCE /IROP.

Plánovaný termín vyhlášení výzev a zahájení příjmu žádostí je 18.5.2020.

Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31.7.2020.

Dne 2.4.2020 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci z Výzvy MAS 4/2020 Programu rozvoje venkova. Seznam přijatých žádostí neleznetene ZDE

S ohledem na vyvíjející se situaci ohledně zamezení šíření epidemie koronaviru, jsme se rozhodli 1. mini konferenci vzdělávání na Poličsku přesunout na měsíc listopad 2020.
S dalšími podrobnostmi ohledně konference Vás budeme informovat.
Prezentace vašich organizací, které připravujete určitě uschovejte a použijeme je v náhradním termínu konference.
Děkujeme za pochopení.

Zveme Vás na 1. mini-konferenci vzdělávání na Poličsku. Více informací naleznete na: https://www.maspolicsko.cz/projekty-mas/map-ii

nebo: https://www.facebook.com/MAP-II-Poli%C4%8Dsko-489296318216671/?view_public_for=489296318216671

plakat web

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele k Výzvě PRV 4/2020, které se uskuteční dne 26.2.2020 od 8:30 hod. v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68, Bystré. Bližší infomace v pozvánce: ZDE

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.