Dne 4.12.2017 rozhodl programový výbor MAS o konečném výběru žádostí k podpoře v rámci vyhlášených výzev IROP.

Seznamy vybraných/nevybraných žádostí a zápis z programového výboru ze dne 4.12.2017 jsou zveřejněny v sekci Programové rámce/IROP pod jednotlivými výzvami. Vybrané žádosti byly dne 6.12.2017 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.

Dne 9.11.2017 výběrová komise MAS ohodnotila podané žádosti ve výzvě Malý LEADER. Hodnocení následně schválil programový výbor MAS. Výslednou zprávu z hodnocení naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý LEADER.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na zábavné odpoledne u příležitosti Dne pro dětskou knihu, které pořádá knihovna Bystré v pátek 17.11.2017 od 14 do 18 hodin.

Akce se uskuteční v rámci projektu spolupráce "Nezapomeňte (se) vrátit".

Pozvánka ZDE

Dne 3.11.2017 ve 12 hod. byl ukončen příjem žádostí o příspěvek v rámci výzvy Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2018.

Seznam přijatých žádostí naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý LEADER.

 

Hodnocení žádostí podaných ve výzvách IROP se uskuteční ve dvou termínech.

Dne 9.11.2017 od 13 hod. proběhne 1. zasedání výběrové komise, kde budou členové komise seznámeni s obsahem podaných žádostí, obdrží potřebné podklady k hodnocení a bude vyřešen střet zájmů podpisem etických kodexů. Pozvánka ZDE

Dne 15.11.2017 od 8,30 hod. bude probíhat 2. zasedání výběrové komise, která bodově ohodnotí jednotlivé žádosti podané ve všech výzvách IROP. Pozvánka ZDE