Plán výzev PRV na rok 2018

Číslo výzvy Vyhlášení výzvy Vyhlášené Fiche Předpokládaná finanční alokace *
Výzva PRV 2/2018 1/2018 Rozvoj zemědělského podnikání                688 970,00
Lesnická infrastruktura             4 500 000,00
Podnikání na venkově             2 604 897,00
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů                100 000,00

Plán výzev IROP na rok 2018

Číslo výzvy Vyhlášení výzvy Opatření Předpokládaná finanční alokace *
5. výzva IROP 4/2018 Bezpečnost dopravního provozu              4 346 934,17
6. výzva IROP 4/2018 Vzdělávání              2 068 493,00
7. výzva IROP 4/2018 Rozvoj sociálních služeb              1 669 283,00
8. výzva IROP 4/2018 Sociální podnikání              1 171 476,00
9. výzva IROP 4/2018 Integrovaný záchranný systém              1 530 450,11

   *jedná se o návrh alokací, definitivní finanční alokace budou upřesněny s jednotlivými výzvami

     Výzvy Operačního programu Zaměstnanost MAS V roce 2018 vyhlašovat neplánuje.

Dne 12.10.2017 schválil programový výbor MAS výběr projektů k podpoře podaných ve výzvách OP Zaměstnanost:

 

Výzva O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

Vyber_PV_OPZ_CLLD_13.PDF

 

Výzva O CLLD 14 Zaměstnanost

Vyber_PV_OPZ_CLLD14.PDF

Dne 7.10.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v těchto  výzvách IROP:

1.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I

2.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I

3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I

Seznamy přijatých žádostí o podporu naleznete v sekci Programové rámce pod konkrétními opatřeními.

Dne 4.9.2017 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy 1/2017 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete: ZDE

Dne 19.9.2017 od 14 hodin  bude zasedat výběrová komise MAS POLIČSKO z.s., která bude hodnotit žádosti o dotaci zaregistrované ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost:

  • O CLLD 13- Sociální služby
  • O CLLD 14 – Zaměstnanost

Pozvánka na jednání výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. ke stažení ZDE.