Dne 19.1. 2021 se uskutečnila jednání pracovních skupin projetku SPRSS. Jednání se vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnila na online platformě GoogleMeet. 

Pozvánky na jednání naleznete zde: pracovní skupina 1 - Rodina s dětmi, děti a mládež zde, pracovní skupina 2 - Senioři a osoby se zdravotním postižením zde, pracovní skupina 3 - Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené zde.

Dne 21.1.2021 se uskuteční schůzka pracovní skupiny 4 - Spolupráce, pozvánka zde, a Řídící skupiny - pozvánka zde. Hlavním bodem jednání Řídící skupiny bude schvalování SWOT analýzy. 

Pro účely jednání členské základny, které se uskutečnilo 7.12.2020 prostřednictvím aplikace Google Meet, byla vytvořena prezentace, která shrnuje zásadní informace o činnosti MAS v roce 2020 a informuje o plánovaných krocích v roce 2021.

Prezentace ke stažení ZDE

Dovolujeme si Vás informovat, že MAS vydala další číslo Zpravodaje, který shrnuje aktivity MAS v roce 2020.

Dále máte možnost si stáhnout i Plánovací kalendář na rok 2021.

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném pracovní jednání, které proběhne 7.12.2020 ve 14 hod. distanční formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Všichni členové MAS v dostatečném předstihu obdrží mailem pozvánku s odkazem na přihlášení k setkání.

Předmětem jednání bude:

  • návrh rozpočtu MAS POLIČSKO pro  rok 2021
  • seznam ohodnocených žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021
  • informace o dosavadním průběhu a dalších postupech aktualizace Strategie CLLD 2021+
  • možnosti operačních programů EU v období 2021-2027

Po ukončení online jednání zašle sekretariát MAS návrhy na usnesení a všichni členové MAS budou vyzváni k písemnému hlasování.

Průběžné plnění harmonogramu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je uveřejněn v sekci Plánování v sociálních službách - hramonogram, naleznete zde