Dne 3.4.2022 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci ve Výzvě PRV 5/2022. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

Aktualiované plnění harmonogramu Projektu SPRSS nalenete zde. Jedná se o poslední aktulizace. Projekt SPRSS bude ukončen k 31.3.2022. 

Ve středu 23.2. se uskutečnila schůzka pracovních skupin SPRSS. Jednalo se o poslední schůzku skupin před ukončením projektu. Členové pracovních skupin projevili zájem o zachování platformy SPRSS a další setkávání s frekvencí alespoň 1 x ročně. 

Zápis ze zasedání naleznete zde

Vážení žadatelé, 

dne 21.2.2022 MAS POLIČSKO z.s. bude vyhlašovat 5. Výzvu PRV. Příjem žádostí bude probíhat od 21.2.2022 do 3.4.2022 přes Portál farmáře. Školení žadatelů se uskuteční 9.3.2022 od 8:30 v Sále MFD v Bystrém.

Veškeré informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci STRATEGIE CLLD: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv/category/196-vyzva-prv-5-2022

Vážení žadatelé, 

dne 21.2.2022 MAS POLIČSKO z.s. plánuje vyhlásit 5. Výzvu PRV. Příjem žádostí bude probíhat od 21.2.2022 do 3.4.2022 přes Portál farmáře. Školení žadatelů se uskuteční 9.3.2022 od 8:30 v Sále MFD v Bystrém.

Veškeré informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci STRATEGIE CLLD: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv/category/196-vyzva-prv-5-2022