Ministerstvo zemědělství, jako rezort, který má největší zkušenosti s implementací metody LEADER v programovém období 2014-2020, bylo pověřeno přípravou tzv. standardů pro místní akční skupiny (dále jen „MAS“).

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Dne 2.12.2015 získala MAS POLIČSKO z.s. Osvědčení o standardizaci, a tím se stává způsobilým žadatelem o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Osvědčení o standardizaci.pdf

 

na zábavné odpoledne s mottem  KNIHY nejsou prokLETÍm, které pořádá v sobotu 21.listopadu v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Pozvánka ZDE

Dovolujeme si Vás informovat o konání akce Drakiáda, která se uskuteční v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Pozvánka ke stažení zde.

Dovolujemsi Vás pozvat na Člobrdiádu, která se uskuteční v zasedací místnosti OÚ v Oldřiši dne 11.10.2015 v rámci projektu spolupráce "Nezapomeňte (se) vrátit".

Pozvánka ke stažení ZDE

Ve dnech 26. a 27.9.2015 se na hradě Svojanově konají Svatováclavské slavnosti. Podrobný program naleznete ZDE