Dovolujeme si informovat žadatele o připravované výzvě OP Zaměstnanost - Sociální služby a sociální začleňování. Výzva bude vyhlášena 15.10.2019. Příjem žádostí bude probíhat až do 18.11.2019 prostřednictvím systému MS 2014+.

Avízo výzvy naleznete zde  P1_Vyzva_O_CLLD_13_III.pdf

Vyhlášená výzva i související dokumentace bude zveřejněna 15.10.2019 v sekci Programové rámce/ OPZ/ Výzva OP Zaměstnanost říjen 2019.

30. září 2019 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2020.

Seznam přijatých žádostí naleznete ZDE.

Po kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí proběhne věcné hodnocení, na jehož základě budou vybrány žádosti k podpoře.

Na jednání programového výboru MAS dne 25.9.2019 bylo rozhodnuto o výběru projektů OPZ 2019 k podpoře.

Zápisy z jednání jsou ke stažení v sekci Programové rámce /OPZ / výzvy OPZ 2019.

Vážení členové programového výboru,

zveme Vás tímto na jednání programového výboru, které proběhne 25.9.2019 od 14,30 hod. v konferenčním sále Multifunkčního domu v Bystrém.

Pozvánka a program jednání  ZDE

Dne 4.9.2019 byly výběrovou komisí MAS vyhodnoceny žádosti přijaté ve výzvách OP Zaměstnanost v roce 2019.

Výzva O CLLD13 Sociální služby a sociální začleňování - zápis z výběrové komise ke stažení ZDE

Výzva O CLLD14 Zaměstnanost - zápis z výběrové komise ZDE

Žádosti, které splnily podmínky věcného hodnocení, popř. splnily podmínky věcného hodnocení s výhradami, postupují k dalšímu výběru programovým výborem MAS, který rozhodne o výběru 25.9.2019.