Dne 4.9.2019 byly výběrovou komisí MAS vyhodnoceny žádosti přijaté ve výzvách OP Zaměstnanost v roce 2019.

Výzva O CLLD13 Sociální služby a sociální začleňování - zápis z výběrové komise ke stažení ZDE

Výzva O CLLD14 Zaměstnanost - zápis z výběrové komise ZDE

Žádosti, které splnily podmínky věcného hodnocení, popř. splnily podmínky věcného hodnocení s výhradami, postupují k dalšímu výběru programovým výborem MAS, který rozhodne o výběru 25.9.2019.

Na základě rozhodnutí programového výboru se prodlužuje termín pro podávání žádostí o neinvestiční příspěvek ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2020 do 30.9.2019.

Bližší informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý Leader.

Ve středu 4.9.2019 od 13 hodin proběhne v konferenčním sále Multifunkčního domu v Bystrém, nám. Na podkově 68 jednání výběrové komise MAS.

Program jednání: hodnocení projektů výzev OP Zaměstnanost v roce 2019, hodnocení žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2020, dále viz pozvánka ZDE

 

Městská knihovna v Bystrém zve školou povinné děti na rozloučení s prázdninami. Akce se koná 29.srpna 2019 od 15,30 do 18,30 hod. v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit.

Pozvánka ZDE

Dne 26.6.2019 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy MAS 3/2019 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete:ZDE

Zápis z 1. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. naleznete: ZDE

Zápis z 2. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z jednání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE