Řídící skupina SPRSS dne 26.1.2022 per rollam hlasováním schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Finální verze je k dispozici zde. Nyní bude SPRSS schvalovat Valná hromada MAS, Rada města Poličky a Mikroregion Poličsko. 

Logo OPZ barevne