Ve čtvrtek 14.2.2019 ve 14,15 hod. se v Multifunkčním domě v Bystrém uskuteční zasedání valné hromady MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Dne 11.2.2019 se od 13,00 hod. uskuteční jednání výběrové komise za účelem hodnocení žádosti podané v 10. výzvě IROP-Bezpečnost dopravního provozu.

Pozvánka ke stažení ZDE

Dovolujeme si Vás pozvat na školení žadatelů výzev IROP dne 13.12.2018.

10. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -III.

11. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Vzdělávání - O CLLD 2 -II.

Pozvánka ke stažení ZDE

V listopadu vyšlo nové číslo Zpravodaje MAS, které informuje o dění v MAS, vyhlášených výzvách a realizovaných projektech v roce 2018.

Zpravodaj listopad 2018 ke stažení MAS_POLICSKO_zpravodaj_11-2018.pdf

Dne 30.11.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 2 výzvy Integrovaného regionálního operačního programu:

10. výzvu MAS POLIČSKO - IROP - Bezpečnost dopravního provozu - OCLLD 1- III.

11. výzvu MAS POLIČSKO - IROP - Vzdělávání  - OCLLD 2- II.

 

Kompletní dokumentace k jednotlivým výzvám je zveřejněna v sekci Programové rámce /IROP na odkazech:

https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/irop/clld1-bezpecnost-dopravniho-provozu/category/136-vyzva-2018-2-bezpecnost

https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/irop/clld2-vzdelavani/category/139-vyzva-2018-2-vzdelavani

Žádosti je možné podávat prostřednictvím systému MS 2014+ od 30.11.2018 od 12,00 hod. do 11.1.2019 do 12,00 hod.