Vážení členové MAS,

dne 9.2.2016 se v konferenčním sále Multifunkčního domu v Bystrém koná programový výbor a valná hromada MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánky ke stažení zde VH_9.2.2016.pdf, pv_9.2.2016.pdf

V listopadu 2015 MAS provedla povinnou ex post evaluaci (hodnocení) SPL za období 2009-2014.
V tomto období MAS podpořila 67 projektů, které byly realizovány v 17 obcích MAS a sama zrealizovala 5 projektů spolupráce s pokrytím 18 obcí na území.

Ex-post evaluační zpráva je v plném znění zveřejněna v sekci Dokumenty.

Dne 12.1.2016 se uskuteční zasedání programového výboru a valné hromady MAS POLIČSKO z.s. Hlavním bodem jednání bude schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro období 2014+.

Pozvánka na jednání programového výboru ke stažení ZDE

Pozvánka na jednání valné hromady ke stažení ZDE

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (PF 2016.pdf)PF 2016.pdf301 kB

Ministerstvo zemědělství, jako rezort, který má největší zkušenosti s implementací metody LEADER v programovém období 2014-2020, bylo pověřeno přípravou tzv. standardů pro místní akční skupiny (dále jen „MAS“).

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Dne 2.12.2015 získala MAS POLIČSKO z.s. Osvědčení o standardizaci, a tím se stává způsobilým žadatelem o schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Osvědčení o standardizaci.pdf

 

na zábavné odpoledne s mottem  KNIHY nejsou prokLETÍm, které pořádá v sobotu 21.listopadu v rámci projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Pozvánka ZDE