Dne 24.5.2021 byla valnou hromadou MAS schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2021 - 2027.

Dokument je ke stažení na webu MAS v sekci Strategie CLLD / Strategie CLLD 2021 - 2027.

Dne 26.5. se uskutečnio 4. zasedání pracovní skupiny č.3- Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené. Zasedání se uskutečnilo v MFD v Bystrém, zápis ze zasedání naleznete zde

V květnu byla zahájena diskuze se zástupci České pošty v Poličce o možnostech upozornění na zvonek pro hendikované občany. Zvonek pro přivolání pracovníka byl umístěn u zadní rampy, informace u hlavního vchodu chyběla. 

Po jednání došlo k přemístění zvonku k hlavnímu vchodu vedle poštovní schránky. posta

Děkujeme České poště za vstřícnou spolupráci. 

Dne 12.5.2021 se uskutečnilo 4. zasedání pracovní skupiny. Vzhledem k epidemiologické situaci se schůzka uskutečnila na online platformě GoogleMeet. Zápis ze zasedání naleznete zde

Dovolujeme si Vás požádat o vyplěnění dotazníku, který si klade za cíl zjistit zájem široké veřejnosti o dobrovolnictví. 

Dotazník naleznete pod tímto odkazem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjYmk9-Ft9y4xT4ClE8fwPK5BaWzFy8eVNtp5XFDwGHdHL4A/viewform

Děkujeme za vyplnění, 

realizační tým SPRSS