Ve čtvrtek 16.1.2020 proběhne jednání výběrové komise MAS, kde budou ohodnoceny žádosti podané ve výzvě OP Zaměstnanost - Sociální služby a sociální začleňování.

Podrobnosti v pozvánce ZDE

 

PF 2020 MAS POLICSKO

Dovolujeme si vás pozvat na jednání valné hromdy MAS, které se uskuteční 21.11.2019 od 14,15 hod. ve společenském sále obecního úřadu v Sádku.

Pozvánka s programem ZDE

Dne 31.10.2019 od 12,00 byly vyhlášeny výzvy IROP:

12. výzva MAS POLIČSKO z.s.- Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1-IV.

13. výzva MAS POLIČSKO z.s. - Připravenost složek IZS _ O CLLD 5- III.

Veškerá dokumentace k výzvám je ke stažení v sekci programové rámce /IROP.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím systému MS 2014+ do 31.12.2019.

Školení pro žadatele se uskuteční v pátek 8.11.2019 od 9 do 10,00 hod pro žadatele 12. výzvy a od 10,00 do 11,00 pro žadatele 13. výzvy. Školení se uskuteční v kanceláři MAS na ul. Sulkovská 340 v Bystrém. Prosíme zájemce, aby svou účast na školení předem potvrdili. Z organizačních důvodů si vyhrazujeme možnost změny místa konání.

 

V pátek 1.11.2019 od 9 hod. se v kanceláři MAS POLIČSKO z.s. uskuteční školení pro žadatele ve výzvě OP Zaměstnanost - Sociální služby a sociální začleňování.

Podrobnosti naleznete v pozvánce ZDE