Vážení členové výběrové komise MAS,

dne 15.12.2021 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. 

Zasedání výběrové komise proběhne  v pondělí 17.1.2022 od 13 hod. Podrobnosti v POZVÁNCE.

Dne 15.12.2021 byl ukončen příjem žádostí v 16. výzvě IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb.

Seznam přijatých žádostí ZDE.

Po kontrole přijatelnosti a fomálních náležitostí proběhne ze strany MAS věcné hodnocení žádostí. Vybrané žádosti budou během února 2022 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskuzi, která se uskuteční dne 17.12.2021 v Tylově domě. panel co nas spoji

Dne 2. prosince se uskuteční schůzka pracovních skupin. Hlavním tématem schůzky bude zaškolení pro práci v editačním systému elektronické verze Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejích služeb pro území Poličska. Pozvánka je k dispoici zde

Vzhledem k epidemické situaci se schůzka uskuteční na online platformě Google Meet. 

Vážení žadatelé, 

dne 15.11.2021 MAS POLIČSKO z.s. plánuje vyhlásit 16. výzvu IROP v opatření CLLD 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Příjem žádostí bude probíhat od 15.11.2021 do 15.12.2021 v elektronickém prostředí MS2014+.

Veškeré informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci STRATEGIE CLLD, rychlý odkaz na dokumentaci https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/irop/clld3-socialni-sluzby/category/193-vzzva