Dne 20.5.2019 pořádá MAS POLIČSKO z.s. školení pro žadatele ve výzvách OP Zaměstnanost.

O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

O CLLD 14 Zaměstnanost

 

Pozvánka ke stažení Pozvanka_20.5.2019_skoleni_zadatelu_OPZ.pdf

Dne 22.4.2019 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci z Výzvy 3/2019 Programu rozvoje venkova. Seznam přijatých žádostí neleznetene ZDE

Dne 24.4.2019 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 2 výzvy z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13-II. – termín vyhlášení 24.4.-14.6. 2019, alokace výzvy 5.774 566,50,- CZK

Výzva MAS POLIČSKO z.s.  – OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku – O CLLD 14 – II. – termín vyhlášení 24.4.-14.6. 2019, alokace výzvy 4.673 250,- CZK

 

Dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Programové rámce/ OP Zaměstnanost / Výzvy OP Zaměstnanost 2019.

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele k Výzvě PRV 3/2019, které se uskuteční dne 2.4.2019 od 8:30 hod. v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68, Bystré. Bližší infomace v pozvánce ZDE.

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.

Dnem 22.3.2019 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 3/2019 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.10 – Technika do lesů

Fichi č.11 – Rekreační využití lesů

Text výzvy a veškerou související dokumentací naleznete na odkaze: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/142-vyzva-prv-3-2019