MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje ke dni 1.10.2020 výzvu k podávání žádostí o neinvestiční příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.

Příjem žádostí bude zahájen 12.10.2020 od 8 hodin a ukončen 6.11.2020 ve 12 hodin.

Veškeré informace o výzvě a způsobu podání žádosti a naleznete v sekci PROJEKTY MAS/ MALÝ LEADER.

Ve středu 17.9.2020 se od 14,15 hodin uskuteční v multifunkčním domě v Bystrém jednání valné hromady MAS.

Pozvánka ZDE

 

 

Dne 7.9.2020 se od 13 hodin koná zasedání výběrové komise za účelem hodnocení projektů podaných ve výzvách IROP 2020:

14. výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - V.

15. výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 - III.

 

Pozvánka ke stažení ZDE

Dne 31.7.2020 byl ukončen příjem žádostí ve 2 vyhlášených výzvách IROP:

  • 14.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu-O CLLD 1-V.
  • 15.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zlepšení kvality  dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -III. 

Seznam přijatých žádostí ve 14. výzvě ZDE

Seznam přijatých žádostí v 15. výzvě ZDE

Dne 17.6.2020 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy MAS 4/2020 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete:ZDE

Zápis z 1. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. naleznete: ZDE

Zápis z 2. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z 3. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z jednání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE