V první polovině roku 2021 se v místních periodicích objevovaly články, které blíže představovaly práci poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. Zde můžete nalézt všechny články v chronogickém pořadí, v jakém byly články vydávány (leden-červenec). 

Pořadí vydávaných článků:

  1. Oblastní charita Polička
  2. Svazek obcí AZASS, Poličská nemocnice s.r.o.
  3. Pečovatelské služby (DOMOV Bystré, o.p.s., DPS Penzion Polička)
  4. Domov na zámku Bystré
  5. Květná zahrada z.ú., Bonanza Vendolí z.ú.
  6. Poskytovatelé s celokrajskou působností
  7. Školská zařízení, vzdělávací a volnočasové organizace

Ve čtvrtek 16. září 2021 se u skutečnilo setkání se zástupci Pardubického kraje. Schůzka byla zaměřena na téma: Výhled financování sociálních služeb a Veřejné opatrovnictví. Zápis ze setkání naleznete zde.

Pro správné zobrazení použijte prosím prohlížeč Google Chrome.

20210916 132747

Na jaře se MAS POLIČSKO zapojila do výzvy MŠMT LETNÍ KEMPY 2021. Výzva byla zamýšlena jako jeden z nástrojů snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. 

MAS POLIČSKO oslovila školy a organizace na území s nabídkou zapojení do projektu. Pod záštitou MAS, která byla žadatelem o dotaci, bylo během letních prázdnin zorganizováno 11 týdenních letních kempů pro 193 dětí z Poličska. Do projektu se zapojily partnerské školy ZŠ Jedlová, ZŠ Bystré, ZUŠ Bystré, ZŠ Telecí a ZŠ Oldřiš, které shromáždily dětské účastníky, vedoucí kempů a zajistily veškerý program včetně stravování. Veškeré náklady kempu byly hrazeny z dotace MŠMT.

Děkujeme tímto všem, kteří zprostředkovali dětem nezapomenutelné prázdninové zážitky !!!

 

Ve čtvrtek 22.7.2021 MAS uspořádala pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb, příspěvkových a neziskových organizací působících na Poličsku, aby je seznámila s podmínkami a podporovanými aktivitami v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2021- 2027. Na základě projektových záměrů budoucích potenciálních žadatelů bude zpracován akční plán strategie pro čerpání finančních prostředků z OP Zaměstnanost.

IMG 20210722 100829

V rámci projektu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se uskuteční dne 16.9.2021 od 12:30 schůzka se zástupci Pardubického kraje na téma Výhled financování sociálních služeb a veřejné opatrovnictví. Účast přislíbil Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, Ondřej Flégr koordinátor sociálních služeb Pardubického kraje, Bc. Olga Forejtová, metodička OSV Pardubického kraje a Mgr. Petra Šrámková, vedoucí koncepčního oddělení Pardubického kraje.

pozvanak_komunitni_plan_Policsko_16_9_21.pdf