Hodnocení žádostí podaných ve výzvách IROP se uskuteční ve dvou termínech.

Dne 9.11.2017 od 13 hod. proběhne 1. zasedání výběrové komise, kde budou členové komise seznámeni s obsahem podaných žádostí, obdrží potřebné podklady k hodnocení a bude vyřešen střet zájmů podpisem etických kodexů. Pozvánka ZDE

Dne 15.11.2017 od 8,30 hod. bude probíhat 2. zasedání výběrové komise, která bodově ohodnotí jednotlivé žádosti podané ve všech výzvách IROP. Pozvánka ZDE

Dne 22.10.2017 byl ukončen příjem žádostí 4. výzvy „MAS POLIČSKO z.s. – IROP – IZS - O CLLD 5 -I.“ Seznam přijatých žádostí v této výzvě najdete v sekci Programové rámce/IROP pod konkrétním opatřením.

Plán výzev PRV na rok 2018

Číslo výzvy Vyhlášení výzvy Vyhlášené Fiche Předpokládaná finanční alokace *
Výzva PRV 2/2018 1/2018 Rozvoj zemědělského podnikání                688 970,00
Lesnická infrastruktura             4 500 000,00
Podnikání na venkově             2 604 897,00
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů                100 000,00

Plán výzev IROP na rok 2018

Číslo výzvy Vyhlášení výzvy Opatření Předpokládaná finanční alokace *
5. výzva IROP 4/2018 Bezpečnost dopravního provozu              4 346 934,17
6. výzva IROP 4/2018 Vzdělávání              2 068 493,00
7. výzva IROP 4/2018 Rozvoj sociálních služeb              1 669 283,00
8. výzva IROP 4/2018 Sociální podnikání              1 171 476,00
9. výzva IROP 4/2018 Integrovaný záchranný systém              1 530 450,11

   *jedná se o návrh alokací, definitivní finanční alokace budou upřesněny s jednotlivými výzvami

     Výzvy Operačního programu Zaměstnanost MAS V roce 2018 vyhlašovat neplánuje.

Dne 12.10.2017 schválil programový výbor MAS výběr projektů k podpoře podaných ve výzvách OP Zaměstnanost:

 

Výzva O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

Vyber_PV_OPZ_CLLD_13.PDF

 

Výzva O CLLD 14 Zaměstnanost

Vyber_PV_OPZ_CLLD14.PDF

Dne 7.10.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v těchto  výzvách IROP:

1.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I

2.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I

3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I

Seznamy přijatých žádostí o podporu naleznete v sekci Programové rámce pod konkrétními opatřeními.