Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Poličska  metodou komunitního plánování. Je financován z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

Plán vznikne na základě aktivního zjišťování potřeb osob na území v oblasti sociálních služeb, bude projednán ve všech 21 obcích území a schválen na dobu 3 let dle zák. 108/2006Sb., s platností od února 2022 do února 2025. Pro celý proces tvorby plánu budou osloveni k aktivní účasti v pracovních skupinách zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb, nebo jejich blízkých osob. Obsahem plánu bude souhrn a výsledky podkladových analýz a dat z území potřebných pro vypracování strategie a stanovení stručných a jasných cílů. Součástí bude i popis dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomických vyhodnocení a popisu žádoucího stavu. Budou stanovena opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo a konkrétní kroky v jednotlivých fázích implementace plánu. Součástí plánu bude i postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území.

Řídící skupina SPRSS dne 26.1.2022 per rollam hlasováním schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Finální verze je k dispozici zde.

Logo OPZ barevne

Aktualiované plnění harmonogramu Projektu SPRSS nalenete zde. Jedná se o poslední aktulizace. Projekt SPRSS bude ukončen k 31.3.2022. 

Aktualizované plnění harmonogramu projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska naleznete zde. Projekt SPRSS bude ukončen k 31.3.2022. 

V rámci projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska jsme se zaměřili na problematiku dostupnosti veřejných míst a prostranství tzv. bezbariérovost. Zpracovanou analýzu naleznete zde. Zároveň Vám nabízíme možnost se k problematice vyjádřit. Na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. můžete zasílat připomínky a upozornění na místa, kde shledáváte problém s dostupností z hlediska technických bariér. 

Děkujeme za Vaši spolupráci, 

realizační tým SPRSS

Logo OPZ barevne

Aktualizované plnění harmonogramu projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska naleznete zde Další aktualizace bude zveřejněna v říjnu roku 2021.