Ve středu 23.2. se uskutečnila schůzka pracovních skupin SPRSS. Jednalo se o poslední schůzku skupin před ukončením projektu. Členové pracovních skupin projevili zájem o zachování platformy SPRSS a další setkávání s frekvencí alespoň 1 x ročně. 

Zápis ze zasedání naleznete zde