č. Ročník Fiche č. Žadatel Název projektu
1. 2009 1 Ing. Josef Dvořák Oplocení pastvin, pořízení příkrmiště
2. 2009 3 Obec Borová Stavební úpravy ZŠ v Borové, č.p.111 – půdní vestavba klubovny mládeže -1. etapa
3. 2009 3 Obec Pomezí Obnova oken ZŠ Horní
4. 2009 3 Obec Trpín Výstavba dětského hřiště                             
5. 2009 4 Město Polička Obnova místních chodníků v ulicích Husova a Čsl. armády, Polička
6. 2009 4 Město Bystré Obnova místních komunikací ulic Obránců míru, Dukelská, Sokolovská, Družstevní
7. 2009 4 Obec Kamenec u Poličky Parkoviště osobních automobilů OÚ Kamenec ppč. 93/28, 93/31
8. 2009 4 Obec Sádek Parkoviště – obecní úřad Sádek
9. 2009 4 Městys Svojanov Svojanovem bezpečně – obnova VO
10. 2010 1 Milan Michl Obnova hospodářské budovy „ zemědělská kolna v Jedlové“ na st. parc. č. 32/2
11. 2010 2 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost Modernizace vybavení pekárny
12. 2010 3 Římskokatolická farnost Bystré u Poličky Farní zahrada – prostor pro hry a sport
13. 2010 3 Obec Oldřiš Rekonstrukce základní školy, Oldřiš 196 – II. etapa
14. 2010 3 TJ Sokol Korouhev Rekonstrukce a modernizace budovy TJ Sokol Korouhev
15. 2010 3 Obec Trpín Výstavba dětského hřiště - II. etapa
16. 2010 3 Římskokatolická farnost Sádek Vybavení společenské místnosti v budově fary Římskokatolické farnosti Sádek
17. 2010 3 Obec Borová  Vybavení společensko sportovního centra v Borové
18. 2010 4 Obec Borová Rekonstrukce veřejných prostranství a občanské vybavenosti podél silnice I/34 v obci Borová
19. 2010 4 Město Bystré Obnova veřejného osvětlení – ul. Obránců míru, Dukelská, Sokolovská, Družstevní
20. 2010 4 Město Polička Obnova místních chodníků v ulicích Husova a Čsl. armády, Polička - II. etapa
21. 2010 4 Městys Svojanov Zvelebení odpočinkové zóny a vybudování veřejného rozhlasu v Městyse Svojanov
22. 2011 1 Milan Michl Pořízení mobilní zemědělské techniky – lis na kulaté balíky
23. 2011 1 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost Stavební úpravy zpevněné plochy pro skladování balených konzervovaných krmiv nad 32% sušiny
24. 2011 3 Město Bystré Výletiště za hasičskou zbrojnicí
25. 2011 3 Obec Květná Sport na vsi stmeluje
26. 2011 4 Městys Svojanov Rekultivace bývalého areálu Sokolů
27. 2011 4 Město Polička Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce
28. 2011 3 Obec Pomezí Obnova oken ZŠ DOLNÍ
29. 2011 6 ELEKTRO ŠUDOMA,s.r.o. Technické vybavení elektromontážní firmy
30. 2011 3 TJ Sokol Korouhev

Technikou pomozme zdraví

31. 2011 3 Obec Sádek

Vestavba víceúčelového sportovně společenského centra Sádek č.p.150

32. 2012 1 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ akciová společnost Technika pro údržbu krajiny
33. 2012 4 Obec Kamenec u Poličky Zpevněná plocha pro kontejnery
34. 2012 3 Obec Trpín

Vybavení kulturního a společenského domu nábytkem a audiovizuální technikou

35. 2012 3 Divadelní spolek TYL POLIČKA

Vybavení hudební zkušebny a dovybavení Divadelního klubu

36. 2012 1 Ing. Oldřich Holcman

PŘÍSTAVBA HOSPODÁŘESKÉHO ZÁZEMÍ PRO EKOLOGICKOU FARMU " U VODNÍKA",JEDLOVÁ 98, JEDLOVÁ U POLIČKY

37. 2012 4 Obec Borová

Výstavba autobusových zastávek Boorvá st.p.č.515,516,519.pdf

38. 2012 4 Město Polička

Obnova místní obslužné komunikace ve Stříteži u Poličky - 1 .etapa

39. 2012 3 Obec Nedvězí

Kulturní dům-rekonstrukce podlahy sálu a sociálního zařízení

40. 2012 3 Obec Telecí

Sociální zařízení a šatny na fotbalovém hřišti - I. etapa

41 2011 4 Obec Korouhev

Revitalizace prostranství v centru obce Korouhev

42 2012 3 Svazek obcí AZASS

Volný čas a duchovní život seniorů

43 2011 3 Obec Široký Důl

Obnova hřiště Široký Důl

44 2012 6 ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.

Nákup strojního vybavení pro výrobu oceloplechových rozvaděčů

45 2013 1 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s.

Zdravý odchov telat - základ budoucích úspěchů ve stáji

46 2013 4 Mikroregion Poličsko

Pořízení prosévacího stroje

47 2012 3 Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí

I. etapa revitalizace víceúčelového areálu "Zahrada u Mlýna"

48 2012 5 CH 3000, s.r.o.

Penzion Březiny- dobudování 2.NP

49 2013 3 Obec Oldřiš

Víceúčelové vybavení zasedací místnosti obecního úřadu v Oldřiši

50 2012 6 Boštík & synové, s.r.o.

Úprava povrchu areálu ( zámková dlažba, asfaltová plocha ) a pořízení strojního vybavení

51 2013 6 Jaroslav Bednář

Nákup výrobních prostředků a reklamního polepu pro rozšíření firmy

52 2013 3 Obec Kamenec u Poličky

Rozšíření vybavení pro volnočasové aktivity v obci

53 2013 1 Milan Michl

Pořízení zemědělské techniky - shrnovač píce

54 2013 3 SDH Pomezí

Pořízení vybavení pro sportovní činnost SDH Pomezí

55 2013 3 Obec Borová

Loď poznání - Obecní knihovna v Borové u Poličky

56 2013 4 Město Polička

Rozšíření veřejného osvětlení v Lezníku - Polička

57 2013 3 Římskokatolická farnost Korouhev

Vybavení společenské místnosti Římskokatolické farnosti čp. 177 v Korouhvi

58 2013 4 Město Bystré

Zpevněné plochy u sokolovny

59 2013 1 Jan Jílek

Výstavba jímky ve Stříteži

60 2012 6 Martin Heimerle

Dílna pro truhlářskou výrobu

61 2013 3 Městys Svojanov Rozšíření spolkového života ve Svojanově - Rekonstrukce hasičské zbrojnice -I.etapa
62 2013 3 Obec Trpín Modernizace klubovny a archivu v budově obecního úřadu
63 2014 3 Mateřská škola KVÍTEK Bystré Areál MŠ- zahrada pro děti : PRO BEZPEČNÝ POHYB ( II. etapa)
64 2014 3 1. ZO ČSOP Polička Pořízení vybavení do klubovny ochránců přírody
65 2013 4 Obec Korouhev Multigenerační venkovní centrum obce Korouhev
66 2013 4 Svazek obcí AZASS Revitalizace areálu AZASS -Zahrada všemi smysly
67 2013 5 CH 3000, s.r.o. Multifunkční hřiště penzionu