Dne 15.12.2021 byl ukončen příjem žádostí v 16. výzvě IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb.

Seznam přijatých žádostí ZDE.

Po kontrole přijatelnosti a fomálních náležitostí proběhne ze strany MAS věcné hodnocení žádostí. Vybrané žádosti budou během února 2022 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.