Vážení členové MAS, zveme Vás na jednání, které proběhne distančně prostřednictvím aplikace Google Meet v pondělí 8.2.2021 od 13,30 hod.

Podrobnější informace v pozvánce ZDE

Níže naleznete zápisy ze zasedání pracovních skupin Střednědobého plánu sociálníxch služeb pro území Poličska. PS1 zde, PS2 zde, PS3 zde, PS4 a ŘS zde

Dne 19.1. 2021 se uskutečnila jednání pracovních skupin projetku SPRSS. Jednání se vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnila na online platformě GoogleMeet. 

Pozvánky na jednání naleznete zde: pracovní skupina 1 - Rodina s dětmi, děti a mládež zde, pracovní skupina 2 - Senioři a osoby se zdravotním postižením zde, pracovní skupina 3 - Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené zde.

Dne 21.1.2021 se uskuteční schůzka pracovní skupiny 4 - Spolupráce, pozvánka zde, a Řídící skupiny - pozvánka zde. Hlavním bodem jednání Řídící skupiny bude schvalování SWOT analýzy. 

Pro účely jednání členské základny, které se uskutečnilo 7.12.2020 prostřednictvím aplikace Google Meet, byla vytvořena prezentace, která shrnuje zásadní informace o činnosti MAS v roce 2020 a informuje o plánovaných krocích v roce 2021.

Prezentace ke stažení ZDE

Dovolujeme si Vás informovat, že MAS vydala další číslo Zpravodaje, který shrnuje aktivity MAS v roce 2020.

Dále máte možnost si stáhnout i Plánovací kalendář na rok 2021.