Ve čtvrtek 31.8.2017 a v pondělí 4.9.2017 se uskuteční zasedání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánka na PV ke stažení: ZDE

Dne 7.8.2017 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. výzvy Integrovaného  regionálního operačního programu:

  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – IZS - O CLLD 5 -I.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Sociální podnikání - O CLLD 4 -I.“

Veškerá dokumentace (text výzev a jejich přílohy, vzory příloh žádosti o dotaci, pravidla a metodické materiály) jsou zveřejněny v sekci Programové rámce/IROP/ jednotlivá opatření SCLLD.

Školení pro žadatele ve výzvách IROP se uskuteční dne 15.8.2017 v zasedací místnosti MěÚ Bystré. Bližší informace v pozvánce ZDE.

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.

Zasedání výběrové komise k hodnocení projektů podaných ve Výzvě 1/2017 PRV se uskuteční dle harmonogramu, který byl zveřejněn společně s výzvou, a to v temínech: 16.8.2017 - 1. zasedání VK, 23.8.2017 - 2.zasedání VK a 24.8.2017 - 3. zasedání VK.

Obecní knihovna Svojanov – Dolní Lhota – Starý Svojanov

zve všechny děti ze Svojanova a okolí i s rodiči na akci

 Pohádková cesta Františka Povídálka

 29. července 2017

od 13 do 18 hodin

Podrobnosti v pozvánce ZDE