Nahoru

Projekt OPZ+ - Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličsku

Název projektu

Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličsku

CZ.03.02.01/00/22_008/0000048

Celkové způsobilé výdaje projektu 10 499 567,60 Kč
Délka realizace 36 měsíců – od 1.2.2023 – 31.1. 2026

EU FINANCOVANO Barevne

Projekt Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličsku je financován Evropskou unií. Jedná se o tříletý projekt v jehož rámci bude probíhat 5 klíčových aktivit. Aktivity projektu 1 -3 bude MAS realizovat vlastními silami, tedy zastoupením zaměstnanců MAS. Další dvě aktivity budou partnerské - Poradna pro pozůstalé, tu bude zajišťovat Oblastní charita Polička, která je také poskytovatelem hospicové a paliativní péče v domácím prostředí. Prostupné zaměstnávání je 5. aktivitou v rámci projektu, je také partnerská a bude ji zajišťovat Květná Zahrada z.ú., která je jediným subjektem v území zabývající se problematikou zaměstnávání osob ohrožených sociálním výloučením nebo sociálně vyloučených a s handicapy na trhu práce.

Seznam klíčových aktivit:

  • Koordinátor MAS – jedná se o aktivitu, která zahrnuje jak koordinaci všech aktivit projektu a je povinnou pracovní pozicí projektu, tak zároveň zahrnuje činnosti spojené s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska
  • Podpora rodin se specifickými potřebami – jedná se o aktivitu, která zahrnuje činnosti spojené s náplní a provozem komunitního centra pro osoby s PAS a jejich pečovatele – rodiče, příbuzné.
  • Koordinátor pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením – prací koordinátora je efektivní propojení identifikované rodiny ohrožené sociálním vyloučením s vhodnými podpůrnými službami z oblasti školství a sociálních služeb. Pracovníci budou rodiny celým procesem řešení problémů provázet v takové míře, jaká je potřeba, aby rodiny postupně obnovovaly co nejvíce svoji samostatnost a kompetence.
  • Poradna pro pozůstalé - Jedná se o aktivitu, která bude na území Poličska nabízet terapeutickou službu pro osoby, které ztratily své blízké náhle nebo tragicky, či po dlouhodobé nemoci. Nejedná se o sociální službu ve smyslu odborné poradny. Jedním z dopadů bude i preventivní opatření v předcházení sociálních a psychických problémů pozůstalých v rodinách a domácnostech.Terapeutická poradna bude svým klientům nabízet: jednorázové konzultace; v případě komplikovaného truchlení sestaví individuální plán konzultací; řešení krizových situací; podpůrné skupiny; osvěta a spolupráce s odborníky.
  • Prostupné zaměstnávání - Jedná se o aktivitu v rámci níž budou provedeny 2 cykly prostupného zaměstnávání zástupců vybrané cílové skupinys předpokládaným zapojením 8 účastníků. Každý cyklus bude v dané délce a průběhu zahrnovat následující činnosti: ve spolupráci s Úřadem práce Svitavy vytipování vhodných účastníků aktivity; profesní a neprofesní školení – aktivizačně motivační program; relevantní profesní školení účastníků – v průběhu celého cyklu; program prostupného zaměstnávání – tréninkové/adaptační zaměstnání u partnera projektu – Květná Zahrada z.ú. a následná krátkodobá stáž ve firmách; individuální poradenství a podpora – psychosociální a kariérní poradenství.

 

 
 
Powered by Phoca Download