Od 1.1.2024 realizuje MAS projekt "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s. I", registrační číslo projektu CZ.07.02.01/00/22_003/0000145.

Předmětem projektu je podpora řídících a  administrativních schopností MAS v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2021-2027. Účelem strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Na projekt je poskytnuta podpora z EU - Operační program Technická pomoc. Díky podpoře řídících a administrativních schopností bude MAS schopna úspěšně realizovat strategii. Budou vyhlašovány výzvy, budou podpořeny  a zrealizovány projekty koncových žadatelů, které povedou k řešení lokálních problémů definovaných strategií. V rámci projektu je ze strany MAS poskytována bezplatná podpora pro žadatele.
Realizací projektu "Administrace a animace MAS POLIČSKO z.s. I " dojde k aktivizaci místního potenciálu, vytváření a rozvoje partnerství a bude propagována metoda Komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS.