Nahoru

Výzvy OP TAK

MAS POLIČSKO z.s. podávala v dubnu žádost o podporu Programového rámce. V případě schválení podaného Programového rámce plánuje vyhlásit výzvu pro příjem Žádostí žadatelů. O vyhlášení výzvy budete předem informováni.

Program OP TAK je určen malým a středním podnikům za účelem obnovy, zavádění ekologických, úsporných a inovativních technologií.

Podporovanými aktivitami jsou zejména:

  • pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury
  • pořízení výrobních strojů a zařízení, která zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost
  • navazující digitalizace a automatizace výroby

Výše dotace: 50%

Předpokládané alokace 1. výzvy OP TAK: 3 120 000 CZV (celkových způsobilých výdajů)

Způsob podání žádosti:

Žadatel podává tzv. záměr do výzvy MAS. Při schválení souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS je mu vydáno Vyjádření o souladu se schválenou strategií. Následně žadatel předkládá kompletní projekt do systému ISKP21+. Při jeho tvorbě může využít konzultačního servisu MAS, který je bezplatný.

Obecné přílohy k zaměření projektů a jejich hodnocení:

 MPO

 
 
Powered by Phoca Download