Zahajujeme 13.5. a končíme 18.6.2024. Nejen školy, ale i jiné vzdělávací instituce z Poličska připravily akce pro veřejnost. Vstupné zdarma, stačí si vybrat.

Více v sekci MAP / PUTOVNÍ KONFERENCE VZDĚLÁVÁNÍ

plakat konference web

Veškeré dokumenty k výzvě budou zveřejněny po vyhlášení výzvy v sekci VÝZVY MAS / Výzvy MAS 2021 - 2027 /Výzvy IROP21+/ opatření Veřejná prostranství

letak verejna prostranstvi

Veškeré dokumenty k výzvě budou zveřejněny po vyhlášení výzvy v sekci VÝZVY MAS / Výzvy MAS 2021 - 2027 /Výzvy IROP21+/ opatření Vzdělávání

letak vzdelavani

Dne 13.11.2023 MAS POLIČSKO z.s. vyhlásilo 1. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s názvem: 1. Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP TAK - 2023.

Více informací naleznete na: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2021-2027/vyzvy-op-tak/category/233-vyzvy-optak

 

Dokumenty k výzvě jsou zveřejněny v sekci Výzvy MAS / Výzvy MAS 2021- 2027 / Výzvy IROP 21+

letak soc sl