Dne 3.4.2022 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci ve Výzvě PRV 5/2022. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.