V rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska byl vytvořen Akční plán. V plánu na rok 2022 je uveden harmonogram aktivit, které by měly být v roce 2022 uskutečněny. Schválený Akční plán na rok 2022 naleznete zde.

Logo OPZ barevne