Motto: „Lépe spolu než kdo s koho“

Jménem realizačního týmu projektu Místní akční plán vzdělávání na Poličsku II (MAP II) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na Konferenci vzdělávání, která bude probíhat na území Poličska v průběhu května a června 2022.

Tato jedinečná akce by nevznikla bez aktivního zapojení škol a dalších aktérů vzdělávání na Poličsku, jako je například Půda -Městská knihovna Polička, SVČ Mozaika Polička nebo Středisko výchovné péče ALFA.

V průběhu května a června 2022 proběhne na Poličsku ve školách, školkách i výše jmenovaných organizacích neuvěřitelných 28 akcí. Každá zapojená instituce zorganizovala ve svých prostorách veřejnou akci. Můžete se těšit na workshopy a semináře s inspirujícími lektory, dny otevřených dveří a tvořivé dílny s rozmanitým zaměřením. Některé z akcí budou zaměřeny na pedagogickou veřejnost, jiné jsou vhodné i pro rodiče a další zájemce z řad veřejnosti.

Všechny akce jsou plně hrazeny z projektu Místní akční plán vzdělávání na Poličsku II, tudíž jsou pro účastníky zdarma.

Těšíme se na viděnou na některé z akcí!

plakat konferenceFB