Nahoru

Strategie CLLD 2021-2027

Vážení členové MAS, zveme Vás na jednání, které proběhne distančně prostřednictvím aplikace Google Meet v pondělí 8.2.2021 od 13,30 hod.

Podrobnější informace v pozvánce ZDE

V červnu 2020 zahájila MAS činnost na přípravě nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejíž opatření plánuje realizovat v nadcházejícím novém programové období 2021 – 2027. Celý dokument bude zpracován komunitní formou. V červnu stanovil programový výbor MAS v souladu se zájmovými skupinami MAS  pracovní skupiny pro tvorbu strategie za tyto oblasti: Rozvoj obcí, Školství a vzdělávání v regionu, Sociální služby, Podnikatelská činnost a zaměstnanost, Činnost neziskových organizací.

V průběhu léta MAS absolvovala se všemi starosty na území individuální řízené rozhovory, které se zaměřovaly především na problémy a potřeby v oblastech technické infrasruktury obcí, občanské vybavenosti, spolkového života, zdravotnictví, soc. oblasti, školství, bezpečnosti a životního prostředí.

V podzimních měsících proběhlo široké dotazníkové šetření na totožné téma mezi obyvateli regionu. Následně proběhlo vyhodnocení dotazníků. V současné době jsou výstupy zpracovávány na úrovni jednotlivých obcí MAS, aby zjištěné výstupy mohly být poskytnuty také starostům daných obcí.  Další dotazníkové šetření směřovalo do podnikatelském sektoru. Celá strategie vznikne na základě takto zjištěných potřeb v území a identifikace konkrétních problémů. Bude projednávána na platformách pracovních skupin a nejvyššího orgánu MAS – valné hromady.

 

 
 
Powered by Phoca Download