Nahoru

Strategie CLLD 2021-2027

V červnu 2020 zahájila MAS činnost na přípravě nové strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejíž opatření plánuje realizovat v nadcházejícím novém programové období 2021 – 2027. Celý dokument bude zpracován komunitní formou. V červnu stanovil programový výbor MAS v souladu se zájmovými skupinami MAS  pracovní skupiny pro tvorbu strategie za tyto oblasti: Rozvoj obcí, Školství a vzdělávání v regionu, Sociální služby, Podnikatelská činnost a zaměstnanost, Činnost neziskových organizací.

Zároveň bude provedeno široké dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu, budou prováděny řízené rozhovory se starosty obcí a další konkrétní šetření v území v neziskovém a podnikatelském sektoru. Celá strategie vznikne na základě takto zjištěných potřeb v území a identifikace konkrétních problémů. Bude projednávána na platformách pracovních skupin a nejvyššího orgánu MAS – valné hromady.

 

 
 
Powered by Phoca Download