Školení pro žadatele se uskuteční 20.6.2018 od 14,30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Pozvánka ke stažení ZDE

Dne    Dne 13.6.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 5 výzev IROP k podávání žádostí o podporu.

  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -II.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Vzdělávání- O CLLD 2 -I.“
  • „MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Připravenost složek IZS - O CLLD 5 -II.“
  • „MAS POLIČSKO z.s. – IROP Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -II.“
  • „MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Sociální podnikání - O CLLD 4 -II.“

Výzvy a související dokumentace jsou ke stažení v sekci Programové rámce / IROP / konkrétní opatření Strategie
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 13.6. 2018 od 12 hod. a potrvá do 31.8.2018 do 12 hodin.
Školení pro žadatele se uskuteční dne 27.6.2018 v zasedací místnosti MěÚ Bystré, nám. Na podkově 2. Pozvánka ke stažení ZDE

Dne 25.5.2018 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci z Výzvy 2/2018 Programu rozvoje venkova. Seznam přijatých žádostí neleznete ZDE

Dnem 20.4.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 2/2018 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.6 - Rozvoj zemědělského podnikání

Fichi č.7 – Lesnická infrastruktura

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.9 – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

Text výzvy a veškerou související dokumentací naleznete na odkaze: http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/101-vyzva-2-2018

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele k Výzvě PRV 2/2018, které se uskuteční dne 26.4.2018 od 8:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré, nám. Na podkově 2. Bližší infomace v pozvánce ZDE.

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.