Ve dnech 18. a 19. února se v čase od 15:00 do 17:00 uskutečnil kurz zaměřený na problematiku dětí s Poruchou autistického spektra. Kurz byl vedený paní Mgr. Bertou Burkoňovou a Mgr. Klárou Doškovou z Centra terapie autismu. Kurz byl vytvořen na míru, dle vyplněných dotazníků rodičů. Kurzu se kromě přihlášených rodičů zúčastnili členové pracovní skupiny 1 - Rodiny s dětmi, děti a mládež. Po skončení kurzu byla zjišťována zpětná vazba od jednotlivých účastníků. 

 skoleni pas

Vážení členové MAS, zveme Vás na jednání, které proběhne distančně prostřednictvím aplikace Google Meet v pondělí 8.2.2021 od 13,30 hod.

Podrobnější informace v pozvánce ZDE

Níže naleznete zápisy ze zasedání pracovních skupin Střednědobého plánu sociálníxch služeb pro území Poličska. PS1 zde, PS2 zde, PS3 zde, PS4 a ŘS zde

Dne 19.1. 2021 se uskutečnila jednání pracovních skupin projetku SPRSS. Jednání se vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnila na online platformě GoogleMeet. 

Pozvánky na jednání naleznete zde: pracovní skupina 1 - Rodina s dětmi, děti a mládež zde, pracovní skupina 2 - Senioři a osoby se zdravotním postižením zde, pracovní skupina 3 - Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené zde.

Dne 21.1.2021 se uskuteční schůzka pracovní skupiny 4 - Spolupráce, pozvánka zde, a Řídící skupiny - pozvánka zde. Hlavním bodem jednání Řídící skupiny bude schvalování SWOT analýzy. 

Pro účely jednání členské základny, které se uskutečnilo 7.12.2020 prostřednictvím aplikace Google Meet, byla vytvořena prezentace, která shrnuje zásadní informace o činnosti MAS v roce 2020 a informuje o plánovaných krocích v roce 2021.

Prezentace ke stažení ZDE