Řídící skupina SPRSS dne 26.1.2022 per rollam hlasováním schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Finální verze je k dispozici zde. Nyní bude SPRSS schvalovat Valná hromada MAS, Rada města Poličky a Mikroregion Poličsko. 

Logo OPZ barevne

Zápis ze zasedání pracovních skupin ze dne 2.11.2021 naleznete zde

 

Vážení členové výběrové komise MAS,

dne 15.12.2021 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. 

Zasedání výběrové komise proběhne  v pondělí 17.1.2022 od 13 hod. Podrobnosti v POZVÁNCE.

Dne 15.12.2021 byl ukončen příjem žádostí v 16. výzvě IROP - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb.

Seznam přijatých žádostí ZDE.

Po kontrole přijatelnosti a fomálních náležitostí proběhne ze strany MAS věcné hodnocení žádostí. Vybrané žádosti budou během února 2022 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskuzi, která se uskuteční dne 17.12.2021 v Tylově domě. panel co nas spoji