Dne 4.9.2017 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy 1/2017 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete: ZDE

Dne 19.9.2017 od 14 hodin  bude zasedat výběrová komise MAS POLIČSKO z.s., která bude hodnotit žádosti o dotaci zaregistrované ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost:

  • O CLLD 13- Sociální služby
  • O CLLD 14 – Zaměstnanost

Pozvánka na jednání výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. ke stažení ZDE.

Ve čtvrtek 31.8.2017 a v pondělí 4.9.2017 se uskuteční zasedání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánka na PV ke stažení: ZDE

Dne 7.8.2017 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. výzvy Integrovaného  regionálního operačního programu:

  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – IZS - O CLLD 5 -I.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Sociální podnikání - O CLLD 4 -I.“

Veškerá dokumentace (text výzev a jejich přílohy, vzory příloh žádosti o dotaci, pravidla a metodické materiály) jsou zveřejněny v sekci Programové rámce/IROP/ jednotlivá opatření SCLLD.

Školení pro žadatele ve výzvách IROP se uskuteční dne 15.8.2017 v zasedací místnosti MěÚ Bystré. Bližší informace v pozvánce ZDE.

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.