V rámci projektu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se uskuteční dne 16.9.2021 od 12:30 schůzka se zástupci Pardubického kraje na téma Výhled financování sociálních služeb a veřejné opatrovnictví. Účast přislíbil Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, Ondřej Flégr koordinátor sociálních služeb Pardubického kraje, Bc. Olga Forejtová, metodička OSV Pardubického kraje a Mgr. Petra Šrámková, vedoucí koncepčního oddělení Pardubického kraje.

pozvanak_komunitni_plan_Policsko_16_9_21.pdf

Pokud přemýšlíte, jak zabavit Vaše děti o prázdninách, dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlásit je na jeden (či více)  PROJEKTOVÝCH DNŮ, které pořádá Ekocentrum Skřítek v prázdninovém týdnu od 2.8. do 6.8.2021. Účast je zdarma. Projektové dny jsou hrazeny z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348, projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“, jehož je MAS POLIČSKO partnerem.

Pozvánka_na_prázdniny_2021.pdf

Dne 9.6.2021 se uskutečnila schůzka vedoucích pracovních skupin. Hlavním bodem schůzky byl vizuál tištěné formy Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejích služeb na území Poličska. Katalog bude k dispozici během podzimu letošního roku. Zápis ze schůzky naleznete zde

Dne 24.5.2021 byla valnou hromadou MAS schválena koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS POLIČSKO z.s. pro období 2021 - 2027.

Dokument je ke stažení na webu MAS v sekci Strategie CLLD / Strategie CLLD 2021 - 2027.

Dne 26.5. se uskutečnio 4. zasedání pracovní skupiny č.3- Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené. Zasedání se uskutečnilo v MFD v Bystrém, zápis ze zasedání naleznete zde