Dne 31.5.2017 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro Fichi č.6 - Rozvoj zemědělského podnikání, Fichi č. 8 - Podpora nezemědělského podnikání a Fichi č. 10 - Technika do lesů. Text výzvy a veškerou související dokumentaci naleznete na odkaze: http://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/81-vyzva-prv-1-2017

Dovolujeme si tímto pozvat zájemce o podání žádosti o dotaci ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost (Výzva O CLLD 13 - Sociální služby a výzva O CLLD 14 - Zaměstnanost) na školení pro žadatele.

První část školení, která se koná dne 26.5.2017 bude věnována seznámení s prostředím systému ISKP, vygenerování a vyplňování žádosti o dotaci.

Druhá část školení týkající se Pravidel a podmínek jednotlivých výzev se uskuteční dne 5.6.2017.

Bližší informace v pozvánce. Pozvánka ke stažení Pozvanka_ISKP_OPZ.pdf

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne 17.5.2017 MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje výzvy operačního programu Zaměstnanost.

Jedná se o výzvu na opatření O CLLD 13 - Sociální služby. Výzvu a další související dokumentaci nalezenete v sekci Programové rámce / OP Zaměstnanost / OCLLD 13 Sociální služby

a na opatření O CLLD 14 - Zaměstnanost. Výzvu a další související dokumentaci nalezenete v sekci Programové rámce / OP Zaměstnanost / OCLLD 14 Zaměstnanost.

Dovolujeme si Vás informovat o plánované akci knihovny Kamenec s názvem "Jarní tvoření z papíru" dne 8.4.2017.

Akce se koná v rámci projektu "Nezapomeňte (se) vrátit".

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (jarni_tvoreni_z_papiru_-_plakat.pdf)Jarní tvoření z papíru588 kB

Místem již 6. ročníku akce, která je považována za festival venkova, a je určena k setkávání zástupců místních akčních skupin, bylo vybráno pro rok 2017 Hlinsko.

Letos se bude LeaderFEST konat v termínu 30. 5. - 1. 6. 2017. Organizaci bude zajišťovat jako hlavní garant Místní akční skupina Hlinecko, ale i za pomoci dalších MAS Pardubického kraje (včetně MAS Holicko). 

V nabídce až pro 300 účastníků budou nejen dvoudenní semináře v Multifunkčním centru, ale i velký jarmark na Betlémě ve středu 31. 5., dále několik exkurzí do pivovaru, městské galerie, na Veselý Kopec, výlet do obce Vysočina, která získala v roce 2015 ocenění Vesnice roku Pardubického kraje, a také ukázka tradičních řemesel při prohlídce Betléma.

Hlinsko očekává příjezd až 300 hostů nejen z České republiky, ale i zahraničí, a to zástupců místních akčních skupin z Polska, Rakouska, Finska, Gruzie nebo Srbska.

Na financování akce se významně podílí Celostátní síť venkova, jejímž cílem je sdružovat regionální aktéry a pomáhat tak rozvoji venkova.

leaderfest2017 hlinsko logo

Více informací na http://www.leaderfest.cz