Dne 31.7.2020 byl ukončen příjem žádostí ve 2 vyhlášených výzvách IROP:

  • 14.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu-O CLLD 1-V.
  • 15.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zlepšení kvality  dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -III. 

Seznam přijatých žádostí ve 14. výzvě ZDE

Seznam přijatých žádostí v 15. výzvě ZDE

Dne 17.6.2020 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy MAS 4/2020 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete:ZDE

Zápis z 1. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. naleznete: ZDE

Zápis z 2. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z 3. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z jednání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Ve středu 17.6.2020 se od 15 hodin uskuteční na obecním úřadě ve Svojanově jednání valné hromady MAS.

Pozvánka ZDE

Jednání valné hromady bude od 13 hod. předcházet jednání programového výboru MAS.

Pozvánka ZDE

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na školení pro žadatele k výzvám Integrovaného regionálního operačního programu, které se uskuteční v pátek 29.5.2020 v kanceláři MAS POLIČSKO z.s. ul. Sulkovská 340, Bystré

Tématem školení bude seznámení s obecnými a specifickými pravidly IROP a s podmínkami jednotlivých výzev.  


Školení je rozděleno do 2 bloků:

9,00 – 10 hod.: 14. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -V

 Od 10,15 hod. :15. výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -III.“

 

Z organizazačních důvodů prosím o potvrzení Vaší účasti na tel. 773 983 764 nebo mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Dovolujeme si informovat všechny žadatele, že veškerá dokumentace k plánovaným výzvám IROP 2020  Bezpečnost dopravního provozu a  Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb je od dnešního dne zveřejněna na webových stránkách MAS včetně vzorů povinných příloh žádosti, metodických pomůcek a pravidel v sekci PROGRAMOVÉ RÁMCE /IROP.

Plánovaný termín vyhlášení výzev a zahájení příjmu žádostí je 18.5.2020.

Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31.7.2020.