MAS POLIČSKO z.s. je spolkem založeným na základě iniciativy  členských obcí Mikroregionu Poličsko  v březnu roku 2006. Členy spolku jsou v současné době Mikroregion Poličsko, Svazek obcí AZASS, 21 obcí mikroregionu, podnikatelské subjekty a neziskové organizace se sídlem, či působením v obcích Mikroregionu Poličsko. MAS POLIČSKO z.s. má sídlo v Bystrém, předsedou spolku je Mgr. Jan Neudert, starosta města Bystré.

 

mapa2_6Cílem činnosti spolku je ochrana společných zájmů a uskutečňování záměrů, které výrazně ovlivní kvalitu života obyvatel v obcích na území MAS POLIČSKO. Spolek pracuje metodou Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), která propojuje potřeby veřejného sektoru, tj. obcí, podnikatelského sektoru a neziskových organizací na svém území. Spolek je otevřený, členem mohou být právnické i fyzické osoby se sídlem nebo působností na území MAS POLIČSKO. Případní noví členové podávají písemnou přihlášku.

Spolek má zpracovanou integrovanou územní strategii, která popisuje charakter území, analýzu současného stavu ve všech hlavních oblastech života obyvatel a stanovení prioritních oblastí rozvoje. Záměrem MAS je ucházet se o finanční prostředky z programů EU. Metoda Komunitně vedeného místního rozvoje je nová v tom směru, že spojuje obce, ziskové i neziskové organizace na svém území, které vytvoří místní partnerství, společně popíší potřeby oblasti a snaží se získat finance na rozvoj v rámci zpracované strategie. Tato metoda spolupráce funguje v členských zemích EU již několik let.