Dne 24.7.2018 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy 2/2018 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete: ZDE

V úterý 24.7.2018 se uskuteční zasedání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánka na PV ke stažení:ZDE

Zasedání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. k hodnocení projektů podaných ve Výzvě 2/2018 PRV se uskuteční dle harmonogramu, který byl zveřejněn společně s výzvou. Pozvánku naleznete ZDE

Školení pro žadatele se uskuteční 20.6.2018 od 14,30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Pozvánka ke stažení ZDE

Dne    Dne 13.6.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. 5 výzev IROP k podávání žádostí o podporu.

  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -II.“
  • MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Vzdělávání- O CLLD 2 -I.“
  • „MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Připravenost složek IZS - O CLLD 5 -II.“
  • „MAS POLIČSKO z.s. – IROP Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -II.“
  • „MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Sociální podnikání - O CLLD 4 -II.“

Výzvy a související dokumentace jsou ke stažení v sekci Programové rámce / IROP / konkrétní opatření Strategie
Příjem žádostí o podporu bude zahájen 13.6. 2018 od 12 hod. a potrvá do 31.8.2018 do 12 hodin.
Školení pro žadatele se uskuteční dne 27.6.2018 v zasedací místnosti MěÚ Bystré, nám. Na podkově 2. Pozvánka ke stažení ZDE