Motto: „Lépe spolu než kdo s koho“

Jménem realizačního týmu projektu Místní akční plán vzdělávání na Poličsku II (MAP II) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na Konferenci vzdělávání, která bude probíhat na území Poličska v průběhu května a června 2022.

Tato jedinečná akce by nevznikla bez aktivního zapojení škol a dalších aktérů vzdělávání na Poličsku, jako je například Půda -Městská knihovna Polička, SVČ Mozaika Polička nebo Středisko výchovné péče ALFA.

V průběhu května a června 2022 proběhne na Poličsku ve školách, školkách i výše jmenovaných organizacích neuvěřitelných 28 akcí. Každá zapojená instituce zorganizovala ve svých prostorách veřejnou akci. Můžete se těšit na workshopy a semináře s inspirujícími lektory, dny otevřených dveří a tvořivé dílny s rozmanitým zaměřením. Některé z akcí budou zaměřeny na pedagogickou veřejnost, jiné jsou vhodné i pro rodiče a další zájemce z řad veřejnosti.

Všechny akce jsou plně hrazeny z projektu Místní akční plán vzdělávání na Poličsku II, tudíž jsou pro účastníky zdarma.

Těšíme se na viděnou na některé z akcí!

plakat konferenceFB

V rámci tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska byl vytvořen Akční plán. V plánu na rok 2022 je uveden harmonogram aktivit, které by měly být v roce 2022 uskutečněny. Schválený Akční plán na rok 2022 naleznete zde.

Logo OPZ barevne

Dne 3.4.2022 byl ukončen příjem Žádostí o dotaci ve Výzvě PRV 5/2022. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

Aktualiované plnění harmonogramu Projektu SPRSS nalenete zde. Jedná se o poslední aktulizace. Projekt SPRSS bude ukončen k 31.3.2022. 

Ve středu 23.2. se uskutečnila schůzka pracovních skupin SPRSS. Jednalo se o poslední schůzku skupin před ukončením projektu. Členové pracovních skupin projevili zájem o zachování platformy SPRSS a další setkávání s frekvencí alespoň 1 x ročně. 

Zápis ze zasedání naleznete zde