Zveme Vás na 1. mini-konferenci vzdělávání na Poličsku. Více informací naleznete na: https://www.maspolicsko.cz/projekty-mas/map-ii

nebo: https://www.facebook.com/MAP-II-Poli%C4%8Dsko-489296318216671/?view_public_for=489296318216671

plakat web

Dovolujeme si Vás pozvat na školení pro žadatele k Výzvě PRV 4/2020, které se uskuteční dne 26.2.2020 od 8:30 hod. v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68, Bystré. Bližší infomace v pozvánce: ZDE

V případě zájmu, prosíme o potvrzení Vaší účasti.

Dnem 19.2.2020 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 4/2020 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.6 – Rozvoj zemědělského podnikání

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.15 – Život na venkově

Text výzvy a veškerou související dokumentaci naleznete na odkaze: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/169-vyzva-prv-4-2020

V úterý 18.2.2020 od 9,30 hod. se na obecním úřadě v Pomezí uskuteční jednání výběrové komise MAS.

Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí podaných ve výzvách IROP:

MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - IV.

MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Připravenost složek IZS - O CLLD 5 - III.

Pozvánka ke stažení ZDE

Předem děkujeme za potvrzení účasti.

Vážená paní, vážený pane,

zveme Vás tímto na jednání valné hromady, které se uskuteční ve čtvrtek 6.2.2020 od 14  hodin ve společenském sále obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Pozvánka s programem ZDE