Na jaře se MAS POLIČSKO zapojila do výzvy MŠMT LETNÍ KEMPY 2021. Výzva byla zamýšlena jako jeden z nástrojů snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. 

MAS POLIČSKO oslovila školy a organizace na území s nabídkou zapojení do projektu. Pod záštitou MAS, která byla žadatelem o dotaci, bylo během letních prázdnin zorganizováno 11 týdenních letních kempů pro 193 dětí z Poličska. Do projektu se zapojily partnerské školy ZŠ Jedlová, ZŠ Bystré, ZUŠ Bystré, ZŠ Telecí a ZŠ Oldřiš, které shromáždily dětské účastníky, vedoucí kempů a zajistily veškerý program včetně stravování. Veškeré náklady kempu byly hrazeny z dotace MŠMT.

Děkujeme tímto všem, kteří zprostředkovali dětem nezapomenutelné prázdninové zážitky !!!

 

Ve čtvrtek 22.7.2021 MAS uspořádala pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb, příspěvkových a neziskových organizací působících na Poličsku, aby je seznámila s podmínkami a podporovanými aktivitami v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2021- 2027. Na základě projektových záměrů budoucích potenciálních žadatelů bude zpracován akční plán strategie pro čerpání finančních prostředků z OP Zaměstnanost.

IMG 20210722 100829

V rámci projektu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb se uskuteční dne 16.9.2021 od 12:30 schůzka se zástupci Pardubického kraje na téma Výhled financování sociálních služeb a veřejné opatrovnictví. Účast přislíbil Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, Ondřej Flégr koordinátor sociálních služeb Pardubického kraje, Bc. Olga Forejtová, metodička OSV Pardubického kraje a Mgr. Petra Šrámková, vedoucí koncepčního oddělení Pardubického kraje.

pozvanak_komunitni_plan_Policsko_16_9_21.pdf

Pokud přemýšlíte, jak zabavit Vaše děti o prázdninách, dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlásit je na jeden (či více)  PROJEKTOVÝCH DNŮ, které pořádá Ekocentrum Skřítek v prázdninovém týdnu od 2.8. do 6.8.2021. Účast je zdarma. Projektové dny jsou hrazeny z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348, projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“, jehož je MAS POLIČSKO partnerem.

Pozvánka_na_prázdniny_2021.pdf

Dne 9.6.2021 se uskutečnila schůzka vedoucích pracovních skupin. Hlavním bodem schůzky byl vizuál tištěné formy Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejích služeb na území Poličska. Katalog bude k dispozici během podzimu letošního roku. Zápis ze schůzky naleznete zde