V pátek 24.11. 2023 ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí ve Výzvě Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2024. Celkem bylo přijato 9 žádostí o podporu. Všechny přijaté žádosti splnily formální náležitosti a dne 28.11.2023 budou předloženy členům Výběrové komise k bodování. Výběr projektů k podpoře bude dne 11.12.2023 provádět Programový výbor MAS. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 31.10.2023 vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2024.

Žadatelé mohou být obce z území MAS POLIČSKO z.s. a členské neziskové organizace. Oblast podpory se týká:

  • obnovy a údržby občanské vybavenosti a pořízení vybavení pro dlouhodobé využití

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN 20.11.2023 od 8:00 hodin – 24.11.2023 do 12:00 hod.

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č.1 Žádost o příspěvek

Příloha č.2 Rozpočet

Příloha č.3 Formulář vyúčtování projektu

V pátek 25.11. 2022 ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí ve Výzvě Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2023. Celkem bylo přijato 11 žádostí o podporu. Všechny přijaté žádosti splnily formální náležitosti a dne 29.11.2022 budou předloženy členům Výběrové komise k bodování. Výběr projektů k podpoře bude dne 6.12.2022 provádět Programový výbor MAS. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

Dne 6.12. Programový výbor doporučil seznam žádostí k podpoře v rámci výzvy Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2023. Seznam vybraných žádostí naleznete zde. MAS POLIČSKO bude nyní podávat žádost po Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat, že v pondělí 24.10.2022 vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2023.

Žadatelé mohou být obce z území MAS POLIČSKO z.s. a členské neziskové organizace. Oblast podpory se týká:

  • obnovy a údržby občanské vybavenosti a pořízení vybavení pro dlouhodobé využití

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN 21.11. od 8:00 hodin – 25.11.2022 do 12:00 hod.

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č.1 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Příloha č.2 ROZPOČET

Příloha č.3 FORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU