Dne 6.12. Programový výbor doporučil seznam žádostí k podpoře v rámci výzvy Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2023. Seznam vybraných žádostí naleznete zde. MAS POLIČSKO bude nyní podávat žádost po Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

V pátek 25.11. 2022 ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí ve Výzvě Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2023. Celkem bylo přijato 11 žádostí o podporu. Všechny přijaté žádosti splnily formální náležitosti a dne 29.11.2022 budou předloženy členům Výběrové komise k bodování. Výběr projektů k podpoře bude dne 6.12.2022 provádět Programový výbor MAS. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.

Dne 6.11.2020 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021. K tomuto datu MAS obdržela 18 žádostí členských obcí a neziskových organizací s požadavkem na příspěvek v celkové výši 740 872 Kč.

Seznam přijatých žádostí žádostí ke stažení ZDE

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat, že v pondělí 24.10.2022 vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2023.

Žadatelé mohou být obce z území MAS POLIČSKO z.s. a členské neziskové organizace. Oblast podpory se týká:

  • obnovy a údržby občanské vybavenosti a pořízení vybavení pro dlouhodobé využití

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN 21.11. od 8:00 hodin – 25.11.2022 do 12:00 hod.

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č.1 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Příloha č.2 ROZPOČET

Příloha č.3 FORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU

MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje ke dni 1.10.2020 výzvu k podávání žádostí o neinvestiční příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.

Příjem žádostí bude zahájen 12.10.2020 od 8 hodin a ukončen 6.11.2020 ve 12 hodin.

Veškeré informace o způsobu podání žádosti naleznete v dokumentu Informace pro žadatele a příjemce 

Žádost o příspěvek ke stažení ZDE

Přílohy žádosti:

  • Přehled opatření strategie CLLD ZDE
  • Rozpočet ZDE

Formulář vyučtování příspěvku ZDE