MAS POLIČSKO z.s. si Vás dovoluje pozvat na školení žadatelů výzvy PRV 6/2023, které se uskuteční dne 24.4.2023 od 8:30 hod v sále Multifunkčního domu v Bystrém (nám. Na Podkově 68, 569 92 Bystré). Pozvánka s programem je k dispozici zde.

 1. Výzva č. 1 MAS POLIČSKO z.s. – IROP – DOPRAVA – 2023
 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 17.4.2023,
 • výzva bude vyhlášená na aktivity související se zvýšením bezpečnosti dopravního provozu
 • alokace celkových způsobilých výdajů výzvy 4 500 000,- Kč, dotace činí 95% z celkových způsobilých výdajů,
 • žadatelem může být obec, příspěvková organizace aj..
 • informace o výzvě budou zveřejněny v sekci VÝZVY MAS/ Výzvy MAS 2021-2027/ IROP21+/Opatření 1 Doprava
 • Termín předpokládaného zahájení příjmu žádostí je 17.4.2023, prostřednictvím datové schránky.
 • Příklady podporovaných aktivit: výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách atd.
 • Nabízíme konzultaci záměrů před podáním žádostí.

Zveřejňujeme návrh výzvy PRV 6/2023.

 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 17.4.2023,
 • výzva bude vyhlášená ve Fichi č.15 Život na venkově – oblast Mateřské a základní školy; Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
 • alokace dotace výzvy 194 345,- Kč, dotace činí 80% z celkových způsobilých výdajů,
 • žadatelem může být obec, příspěvková organizace – ZŠ, MŠ, NNO.
 • Termín předpokládaného zahájení příjmu žádostí je 17.4.2023, prostřednictvím Portálu Farmáře.
 • informace o výzvě budou zveřejněny na https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv
 • Příklady zrealizovaných projektů: vybavení MŠ, vybavení školní kuchyně/ družiny; pořízení vybavení pro hlavní činnost neziskové organizace – např.: nábytek; stany, audio technika, technické vybavení kluboven (notebooky, dataprojektory, aj.); vybavení kulturních domů (židle, stoly, ozvučení,…) atd.
 • Nabízíme konzultaci záměrů před podáním žádostí. Školení žadatelů se uskuteční dne 24.4.2023 od 8:30 hod, místo upřesníme v příštím týdnu.

Dovolujeme si informovat, že dne 14.2.2023 od 14,30 hod. se v Multifunkčním domě v Bystrém koná valná hromada MAS.

Pozvánka s programem ZDE

Agentura pro podnikání a inovace API ve spolupráci s agenturou CzechInvestTAČR a KS MAS Pardubického kraje Vás zve k účasti na Konzultačním dni určeném pro firmy a podnikatele z Pardubického kraje, který se bude konat 28. února 2023 on-line (prostřednictvím aplikace MS TEAMS)

Formou individuálních konzultací se zástupci vybraných institucí budete moci prodiskutovat možnosti veřejné podpory aktuálních potřeb i budoucích záměrů Vaší firmy.

Účast na individuální konzultaci je po Vaší závazné registraci na Vámi vybraný termín a čas, bezplatná. Registraci je možné učinit nejpozději do 24. února 2023, a to ZDE.

Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali, v případě více příloh zašlete Váš podnikatelský záměr na e-mailovou adresu níže.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na paní Užachovovou z agentury API (Agentura pro podnikání a inovace)

Ing. Alena Užachovová

+420 245 013 315

28 02 pozvanka Konzultacni den online