1. Výzva č. 1 MAS POLIČSKO z.s. – IROP – DOPRAVA – 2023
  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 17.4.2023,
  • výzva bude vyhlášená na aktivity související se zvýšením bezpečnosti dopravního provozu
  • alokace celkových způsobilých výdajů výzvy 4 500 000,- Kč, dotace činí 95% z celkových způsobilých výdajů,
  • žadatelem může být obec, příspěvková organizace aj..
  • informace o výzvě budou zveřejněny v sekci VÝZVY MAS/ Výzvy MAS 2021-2027/ IROP21+/Opatření 1 Doprava
  • Termín předpokládaného zahájení příjmu žádostí je 17.4.2023, prostřednictvím datové schránky.
  • Příklady podporovaných aktivit: výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách atd.
  • Nabízíme konzultaci záměrů před podáním žádostí.