Zveřejňujeme návrh výzvy PRV 6/2023.

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 17.4.2023,
  • výzva bude vyhlášená ve Fichi č.15 Život na venkově – oblast Mateřské a základní školy; Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
  • alokace dotace výzvy 194 345,- Kč, dotace činí 80% z celkových způsobilých výdajů,
  • žadatelem může být obec, příspěvková organizace – ZŠ, MŠ, NNO.
  • Termín předpokládaného zahájení příjmu žádostí je 17.4.2023, prostřednictvím Portálu Farmáře.
  • informace o výzvě budou zveřejněny na https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv
  • Příklady zrealizovaných projektů: vybavení MŠ, vybavení školní kuchyně/ družiny; pořízení vybavení pro hlavní činnost neziskové organizace – např.: nábytek; stany, audio technika, technické vybavení kluboven (notebooky, dataprojektory, aj.); vybavení kulturních domů (židle, stoly, ozvučení,…) atd.
  • Nabízíme konzultaci záměrů před podáním žádostí. Školení žadatelů se uskuteční dne 24.4.2023 od 8:30 hod, místo upřesníme v příštím týdnu.

Dovolujeme si informovat, že dne 14.2.2023 od 14,30 hod. se v Multifunkčním domě v Bystrém koná valná hromada MAS.

Pozvánka s programem ZDE

Agentura pro podnikání a inovace API ve spolupráci s agenturou CzechInvestTAČR a KS MAS Pardubického kraje Vás zve k účasti na Konzultačním dni určeném pro firmy a podnikatele z Pardubického kraje, který se bude konat 28. února 2023 on-line (prostřednictvím aplikace MS TEAMS)

Formou individuálních konzultací se zástupci vybraných institucí budete moci prodiskutovat možnosti veřejné podpory aktuálních potřeb i budoucích záměrů Vaší firmy.

Účast na individuální konzultaci je po Vaší závazné registraci na Vámi vybraný termín a čas, bezplatná. Registraci je možné učinit nejpozději do 24. února 2023, a to ZDE.

Do poznámky prosím uveďte, jaký záměr byste rádi konzultovali, v případě více příloh zašlete Váš podnikatelský záměr na e-mailovou adresu níže.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na paní Užachovovou z agentury API (Agentura pro podnikání a inovace)

Ing. Alena Užachovová

+420 245 013 315

28 02 pozvanka Konzultacni den online

Řídící skupina SPRSS dne 9.11.2022 per rollam schválila Akční plán na rok 2023. Akční plán byl vytvořen na pracovní schůzce v září 2022, připomínkování zúčastněných stran probíhalo v měsíci říjnu. Schválený Akční plán k dispozici zde.

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat, že v pondělí 24.10.2022 vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2023.

Žadatelé mohou být obce z území MAS POLIČSKO z.s. a členské neziskové organizace. Oblast podpory se týká:

  • obnovy a údržby občanské vybavenosti a pořízení vybavení pro dlouhodobé využití

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN 21.11. od 8:00 hodin – 25.11.2022 do 12:00 hod.

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č.1 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Příloha č.2 ROZPOČET

Příloha č.3 FORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU