Autorem dotazníku je MAS POLIČSKO z.s., která ho vytvořila ve spolupráci s Hospodářskou komorou okresu Svitavy. MAS má dlouholetou zkušenost s rozvojem a čerpáním dotací do území Poličska za spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
Tento dotazník je anonymní.
Výstupy z něj budou sloužit jako podklad pro zpracování Strategie MAS POLIČSKO z.s. pro období let 2020 - 2027 a dále pak jako náměty podněty pro zástupce obcí, s nimiž MAS intenzivně a dlouhodobě spolupracuje a jsou členem MAS. Dále je pak poslouží Hospodářské komoře.
Smyslem průzkumu je zjištění názorů, připomínek a podnětů podnikatelů a zohlednění jejich postojů k budoucímu rozvoji území ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu.
Platnost dotazníku je do 30.11.2020.

Dotazník můžete vyplnit na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1mKuBSvQ7ZC_X-NQnZZwCAxHQz2GXpKfxn3yiEiJNpPw/edit

 

MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje ke dni 1.10.2020 výzvu k podávání žádostí o neinvestiční příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.

Příjem žádostí bude zahájen 12.10.2020 od 8 hodin a ukončen 6.11.2020 ve 12 hodin.

Veškeré informace o výzvě a způsobu podání žádosti a naleznete v sekci PROJEKTY MAS/ MALÝ LEADER.

Dne 7.9.2020 se od 13 hodin koná zasedání výběrové komise za účelem hodnocení projektů podaných ve výzvách IROP 2020:

14. výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - V.

15. výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 - III.

 

Pozvánka ke stažení ZDE

Dne 31.7.2020 byl ukončen příjem žádostí ve 2 vyhlášených výzvách IROP:

  • 14.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu-O CLLD 1-V.
  • 15.výzva MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Zlepšení kvality  dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -III. 

Seznam přijatých žádostí ve 14. výzvě ZDE

Seznam přijatých žádostí v 15. výzvě ZDE

Dne 17.6.2020 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy MAS 4/2020 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete:ZDE

Zápis z 1. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. naleznete: ZDE

Zápis z 2. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z 3. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z 4. jednání Výběrové komise MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE

Zápis z jednání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s naleznete: ZDE