Dne 17.5.2023 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy PRV 6/2023 ve Fichi č.15. Seznam přijatých žádostí o podporu je k dispozici zde.

Jednalo se o poslední výzvu vyhlášenou dle "starých" podmínek Programu rozvoje venkova. Od roku 2024 se budou vyhlašované výzvy již řídit novými pravidly SP Společné zemědělské politiky.