Vážení žadatelé, 

dne 21.2.2022 MAS POLIČSKO z.s. bude vyhlašovat 5. Výzvu PRV. Příjem žádostí bude probíhat od 21.2.2022 do 3.4.2022 přes Portál farmáře. Školení žadatelů se uskuteční 9.3.2022 od 8:30 v Sále MFD v Bystrém.

Veškeré informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci STRATEGIE CLLD: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv/category/196-vyzva-prv-5-2022

Vážení žadatelé, 

dne 21.2.2022 MAS POLIČSKO z.s. plánuje vyhlásit 5. Výzvu PRV. Příjem žádostí bude probíhat od 21.2.2022 do 3.4.2022 přes Portál farmáře. Školení žadatelů se uskuteční 9.3.2022 od 8:30 v Sále MFD v Bystrém.

Veškeré informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci STRATEGIE CLLD: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv/category/196-vyzva-prv-5-2022

Řídící skupina SPRSS dne 26.1.2022 per rollam hlasováním schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Finální verze je k dispozici zde.

 Logo OPZ barevne

Řídící skupina SPRSS dne 26.1.2022 per rollam hlasováním schválila Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb. Finální verze je k dispozici zde. Nyní bude SPRSS schvalovat Valná hromada MAS, Rada města Poličky a Mikroregion Poličsko. 

Logo OPZ barevne

Zápis ze zasedání pracovních skupin ze dne 2.11.2021 naleznete zde