Vážení žadatelé o dotaci,

v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy MAS POLIČSKO z.s. – IROP – DOPRAVA – 2023 si Vás dovolujeme pozvat na školení pro žadatele

  •  24.4.2023 od 13:30 hod kanceláři MAS (Sulkovská 340, 569 92 Bystré)

Pozvánka