Řídící skupina SPRSS dne 9.11.2022 per rollam schválila Akční plán na rok 2023. Akční plán byl vytvořen na pracovní schůzce v září 2022, připomínkování zúčastněných stran probíhalo v měsíci říjnu. Schválený Akční plán k dispozici zde.

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat, že v pondělí 24.10.2022 vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2023.

Žadatelé mohou být obce z území MAS POLIČSKO z.s. a členské neziskové organizace. Oblast podpory se týká:

  • obnovy a údržby občanské vybavenosti a pořízení vybavení pro dlouhodobé využití

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN 21.11. od 8:00 hodin – 25.11.2022 do 12:00 hod.

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č.1 ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK

Příloha č.2 ROZPOČET

Příloha č.3 FORMULÁŘ VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU

Pozvánku na Valnou hromadu MAS, která se bude konat dne 27.9.2022 od 15:00 hod, naleznete zde.

V rámci dotace POV Pardubického kraje pro rok 2022 pořídila MAS POLIČSKO z.s. 4 ks hexagonových nůžkových stanů vč. jejich příslušenství.

Stany si mohou půjčit pouze členové MAS zdarma dle rozpisu, který vede sekretariát MAS. Stany se půjčují podle výpůjčního řádu, který je uveřejněn ve služce Dokumenty MAS. Vypůjčení stanů je možné pouze v případě, že nejsou zamluvené jiným členem.

 

 

MAS POLIČSKO z.s. na základě přání členů pracovních skupin SPRSS pořádá schůzku členů PS. Schůzka se bude konat dne 7.9.2022 v konferečním sále Multifunkčního domu v Bystrém.

POZVANKA-SPRSS-9-2022.pdf