Dne 12.10.2017 schválil programový výbor MAS výběr projektů k podpoře podaných ve výzvách OP Zaměstnanost:

 

Výzva O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

Vyber_PV_OPZ_CLLD_13.PDF

 

Výzva O CLLD 14 Zaměstnanost

Vyber_PV_OPZ_CLLD14.PDF

Dne 7.10.2017 byl ukončen příjem žádostí o podporu v těchto  výzvách IROP:

1.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 -I

2.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb - O CLLD 3 -I

3.výzva MAS POLIČSKO z.s.-IROP-Sociální podnikání - O CLLD 4 -I

Seznamy přijatých žádostí o podporu naleznete v sekci Programové rámce pod konkrétními opatřeními.

Dne 4.9.2017 Programový výbor MAS POLIČSKO z.s. na svém jednání rozhodl o výběru projektů, které jsou doporučeny k financování v rámci Výzvy 1/2017 PRV. Seznam vybraných/nevybraných žádostí o dotaci naleznete: ZDE

Dne 19.9.2017 od 14 hodin  bude zasedat výběrová komise MAS POLIČSKO z.s., která bude hodnotit žádosti o dotaci zaregistrované ve výzvách Operačního programu Zaměstnanost:

  • O CLLD 13- Sociální služby
  • O CLLD 14 – Zaměstnanost

Pozvánka na jednání výběrové komise MAS POLIČSKO z.s. ke stažení ZDE.

Ve čtvrtek 31.8.2017 a v pondělí 4.9.2017 se uskuteční zasedání Programového výboru MAS POLIČSKO z.s.

Pozvánka na PV ke stažení: ZDE