Dne 17.5.2023 byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci výzvy PRV 6/2023 ve Fichi č.15. Seznam přijatých žádostí o podporu je k dispozici zde.

Jednalo se o poslední výzvu vyhlášenou dle "starých" podmínek Programu rozvoje venkova. Od roku 2024 se budou vyhlašované výzvy již řídit novými pravidly SP Společné zemědělské politiky.

V rámci projektu Podpora rodin a sociálního začleňování na Poličku z Operačního programu Zaměstnanost + si Vás ve spolupráci s Rodinným centrem Podané srdce z.s. dovolujeme pozvat na přednášku/ workshop na téma Sexualita u dětí/ osob s PAS. Pozvánka na přednášku s dalšími informacemi je k dispozici zde.

logo opz

Vážení žadatelé o dotaci,

v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy MAS POLIČSKO z.s. – IROP – DOPRAVA – 2023 si Vás dovolujeme pozvat na školení pro žadatele

  •  24.4.2023 od 13:30 hod kanceláři MAS (Sulkovská 340, 569 92 Bystré)

Pozvánka

MAS POLIČSKO z.s. si Vás dovoluje pozvat na školení žadatelů výzvy PRV 6/2023, které se uskuteční dne 24.4.2023 od 8:30 hod v sále Multifunkčního domu v Bystrém (nám. Na Podkově 68, 569 92 Bystré). Pozvánka s programem je k dispozici zde.

  1. Výzva č. 1 MAS POLIČSKO z.s. – IROP – DOPRAVA – 2023
  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 17.4.2023,
  • výzva bude vyhlášená na aktivity související se zvýšením bezpečnosti dopravního provozu
  • alokace celkových způsobilých výdajů výzvy 4 500 000,- Kč, dotace činí 95% z celkových způsobilých výdajů,
  • žadatelem může být obec, příspěvková organizace aj..
  • informace o výzvě budou zveřejněny v sekci VÝZVY MAS/ Výzvy MAS 2021-2027/ IROP21+/Opatření 1 Doprava
  • Termín předpokládaného zahájení příjmu žádostí je 17.4.2023, prostřednictvím datové schránky.
  • Příklady podporovaných aktivit: výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách atd.
  • Nabízíme konzultaci záměrů před podáním žádostí.