Zveřejňujeme návrh výzvy PRV 6/2023.

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je 17.4.2023,
  • výzva bude vyhlášená ve Fichi č.15 Život na venkově – oblast Mateřské a základní školy; Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven,
  • alokace dotace výzvy 194 345,- Kč, dotace činí 80% z celkových způsobilých výdajů,
  • žadatelem může být obec, příspěvková organizace – ZŠ, MŠ, NNO.
  • Termín předpokládaného zahájení příjmu žádostí je 17.4.2023, prostřednictvím Portálu Farmáře.
  • informace o výzvě budou zveřejněny na https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/prv
  • Příklady zrealizovaných projektů: vybavení MŠ, vybavení školní kuchyně/ družiny; pořízení vybavení pro hlavní činnost neziskové organizace – např.: nábytek; stany, audio technika, technické vybavení kluboven (notebooky, dataprojektory, aj.); vybavení kulturních domů (židle, stoly, ozvučení,…) atd.
  • Nabízíme konzultaci záměrů před podáním žádostí. Školení žadatelů se uskuteční dne 24.4.2023 od 8:30 hod, místo upřesníme v příštím týdnu.