Pozvánka na jednání Výběrové komise projektů PRV k nahlédnutí zde.