Všechny dokumenty k výzvě budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy v záložce: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2021-2027/vyzvy-op-tak

Avizo 2 vyzvy OP TAK