Všechny dokumenty k výzvě budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy v záložce Výzvy MAS/Výzvy MAS 2021 - 2027/Výzvy SZP (PRV)/Výzva MAS POLIČSKO 1/2024 SP SZP

Avizo SZP