Dne 31.5.2022 proběhlo jednání Programového výboru, který rozhoduje o podpoření/nepodpoření projektů na základě podkladů věcného hodnocení Výběrové komise MAS. Seznam vybraných Žádostí o dotaci naleznete zde.