Pozvánka na jednání programového výboru ZDE

Pozvánka na jednání programového výboru  - výběr projektových záměrů ve výzvě MAS POLIČSKO - IROP - DOPRAVA - 2023 ZDE