Na jaře se MAS POLIČSKO zapojila do výzvy MŠMT LETNÍ KEMPY 2021. Výzva byla zamýšlena jako jeden z nástrojů snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. 

MAS POLIČSKO oslovila školy a organizace na území s nabídkou zapojení do projektu. Pod záštitou MAS, která byla žadatelem o dotaci, bylo během letních prázdnin zorganizováno 11 týdenních letních kempů pro 193 dětí z Poličska. Do projektu se zapojily partnerské školy ZŠ Jedlová, ZŠ Bystré, ZUŠ Bystré, ZŠ Telecí a ZŠ Oldřiš, které shromáždily dětské účastníky, vedoucí kempů a zajistily veškerý program včetně stravování. Veškeré náklady kempu byly hrazeny z dotace MŠMT.

Děkujeme tímto všem, kteří zprostředkovali dětem nezapomenutelné prázdninové zážitky !!!