Ve čtvrtek 22.7.2021 MAS uspořádala pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb, příspěvkových a neziskových organizací působících na Poličsku, aby je seznámila s podmínkami a podporovanými aktivitami v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2021- 2027. Na základě projektových záměrů budoucích potenciálních žadatelů bude zpracován akční plán strategie pro čerpání finančních prostředků z OP Zaměstnanost.

IMG 20210722 100829