Dne 2. prosince se uskuteční schůzka pracovních skupin. Hlavním tématem schůzky bude zaškolení pro práci v editačním systému elektronické verze Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejích služeb pro území Poličska. Pozvánka je k dispoici zde

Vzhledem k epidemické situaci se schůzka uskuteční na online platformě Google Meet.