Vážení žadatelé, 

dne 15.11.2021 MAS POLIČSKO z.s. plánuje vyhlásit 16. výzvu IROP v opatření CLLD 3 - Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Příjem žádostí bude probíhat od 15.11.2021 do 15.12.2021 v elektronickém prostředí MS2014+.

Veškeré informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci STRATEGIE CLLD, rychlý odkaz na dokumentaci https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2014-2020/irop/clld3-socialni-sluzby/category/193-vzzva