Pozvánka    ZDE

Pozvánka   ZDE

 

Vážená paní  (vážený pane),

 

zveme Vás tímto na Valnou hromadu MAS, která se koná ve čtvrtek

26.8.2010 v 15.30 hod. v  zasedací  místnosti  MěÚ  Bystré.

 

Program:

1.      Rozhodnutí o přesunu finančních prostředků z Opatření IV.1.1 do Opatření IV.1.2.

2.      Informace z kontrolního dne všech MAS

3.      Informace o průběhu registrace projektů

4.       Informace o dokončovaných projektech z 1.výzvy 2009

5.       Informace o připravovaných akcích,  informace o dožínkách

6.       Typy na propagační předměty od řemeslníků z regionu

7.       Různé

 

 

 

Svoji účast potvrďte, prosím e-mailem nebo telefonicky.

 

S přáním pěkného dne

za sekretariát MAS Leona Šudomová

tel. 773 983 764

 

 

Bystré dne 19.8.2010

 

Vážená paní  (vážený pane),

 

zveme Vás tímto na jednání programového výboru MAS, které se koná ve čtvrtek

26.8.2010 v 15 hod. v  zasedací  místnosti  MěÚ  Bystré.

 

Na programu bude rozhodnutí o přesunu finančních prostředků z opatření IV.1.1

do opatření IV.1.2.

 

Svoji účast potvrďte, prosím e-mailem nebo telefonicky.

 

S přáním pěkného dne

za sekretariát MAS Leona Šudomová

tel. 773 983 764

 

 

Bystré dne 19.8.2010

 

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na schůzi valné hromady MAS SpRP o.s., která se bude konat ve čtvrtek 3. 6. 2010.  v 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Program zasedání:

  1. Schválení partnerských projektů
  2. Schválení zásad monitoringu projektů
  3. Aktuality