Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výběrové komise, které se bude konat ve dnech:
- 19. 4. 2010 od 15:30 hod. - příprava na hodnocení projektů z 1. výzvy 2010
- 20. 4. 2010 od 15:00 hod. - hodnocení jednotlivých projektů
- 28. 4. 2010 od 15:00 hod. - příprava podkladů pro valnou hormadu - výsledné hodnocení

Všechna výše uvedená zasedání se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

POSTUP HODNOCENÍ PROJEKTŮ
Doporučujeme všem žadatelům, aby pečlivě prostudovali postup hodnocení projektů v rámci Fiche, ze které budou žádat dotaci. Byly provedeny určité změny v bodování jednotlivých preferenčních kritérií.
Zvláště pak upozorňujeme žadatele, že povinné preferenční kritérium č. 6 „ Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců“ platilo pouze pro loňskou výzvu, v letošním roce nebude hodnoceno viz. Manuál hodnocení.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na školení příjemců dotace z Programu rozvoje venkova (Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu LEADER), které se bude konat v úterý 9. 3. 2010 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

 


Petra Martinů, DiS.
manažerka MAS SpRP

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na školení žadatelů o dotaci v rámci opatření IV.1.2, které se bude konat dne 9. 3. 2010 od 8:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

 

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na školení příjemců dotace z 1. výzvy 2009 v rámci opratření IV.1.2, které se bude konat dne 9. 3. 2010 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.