V rámci propagace činnosti naší místní akční skupiny mezi zemědělskými subjekty v regionu pořádáme Farmářský den, který se uskuteční

v sobotu 30. října 2010 od 13 do 17 hod.  v prostorách multifunkčního domu v Bystrém.

Cílem tohoto setkání bude mimo jiné  seznámit zemědělce z našeho mikroregionu s možností získání dotací z evropských fondů, výměna zkušeností a seznámení s projekty, jejichž realizace již započala i s těmi, které jsou ve fázi schvalování.

V rámci této akce nabízíme možnost prezentace výrobků a činností jednotlivých zemědělců či zemědělských podniků.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři sekretariátu MAS SpRP o.s. , ul. Sulkovská č. 340 v Bystrém nebo na tel. čísle 773 983 764.

Upřesněný termín setkání najdete na našem webu www.maspolicsko.cz

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  !!!

 

Autor článku: Leona Šudomová