Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na školení žadatelů o dotaci v rámci opatření IV.1.2, které se bude konat dne 9. 3. 2010 od 8:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

 

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na školení příjemců dotace z 1. výzvy 2009 v rámci opratření IV.1.2, které se bude konat dne 9. 3. 2010 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na zasedání výběrové komise, která se bude konat ve středu 20. 1. 2010 od 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Program zasedání:
1) Změna preferenčních kritérii po zkušenostech z 1. výzvy 2009
2) Diskuze k danému tématu
3) Různé

 

V rámci propagačních akcí MAS SpRP o.s. nechala zhotovit propagační stojany – systém roll up.  Jedná se o stojany velikosti cca. 85 x 200 cm, jeden z těchto stojanů poskytuje základní informace o MAS, ostatní budou sloužit k propagaci realizovaných projektů na území MAS. Tyto stojany budou sloužit k putovní výstavě, která bude organizována v jednotlivých obcích MAS v roce 2010 a dalších.

 

Dalšími zhotovenými propagačními materiály, které jsou využívány členy MAS jsou spisové tašky s logem MAS a LEADER, propisky a poznámkové bloky s logem MAS.

Manažerka MAS SpRP Petra Martinů  zaregistrovala 23. 10. 2009 projekty na RO SZIF Hradec Králové. Jsou zaregistrovány vybrané, náhradní a nevybrané projekty. Nyní bude probíhat administrativní kontrola projektů od pracovníků RO SZIF, během niž budou žadatele osloveni k event. doplnění projektů. Po této administrativní kontrole budou projekty doporučeny na CP SZIF. Žadatelé, kteří úspěšně projdou procesem hodnocení CP SZIF budou vyzváni k podpisu Dohody o udělení dotace.