Zástupkyně MAS Boskovicko PLUS, o.s., MAS Partnerství venkova a MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. prezentovaly dne 7.10.2010  3 projekty spolupráce všech tří místních akčních skupin. Jana Přichystalová, Marcela Hamerská a Olga Ondráčková představily hodnotící komisi, ale i publiku z řad zástupců ostatních místních akčních skupin, 3 projekty zaměřené na nejmenší občany regionu- děti.

Projekty s názvem:

 

1.NAŠIM NEJMENŠÍM

2.NAŠIM DĚTEM

3.CESTIČKA DO ŠKOLY

 

jsou zaměřeny na zlepšení podmínek a vybavení dětí předškolního a školního věku a  jejich aktivit ve volném čase a zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejných prostranství okolo základních a mateřských škol. Do všech tří projektů je dohromady zapojeno celkem  83 subjektů ze tří MAS, přičemž při přípravě projektů krom pracovníků MAS spolupracovaly jak zástupci obcí, tak mateřských a základních škol a dále  neziskových organizací.

 

Každá MAS měla možnost v rámci této prezentace svůj projekt osobně představit a následně zástupci zodpovídali dotazy a doplňující otázky jak hodnotitelů, tak publika.

 

Inspirací a zároveň zamyšlením byly i prezentace ostatních MAS, které jsme mohly shlédnout a znovu se ukázalo, jak jsou potřeby území jednotlivých MAS rozmanité a specifické, stejně tak, jak jsou rozdílně připravené a promyšlené některé prezentované projekty.

 

Výsledky hodnocení podle informací SZIF budou známy 7.11.2010 a seznam úspěšných projektů bude vyvěšen na www.szif.cz

Konkurence projektů, které se ucházejí o 40 mil. Kč v rámci opatření IV.2.1  je obrovská, finanční převis je téměř sedminásobný, tak uvidíme, zda budeme mít také trochu štěstí a podaří se nám alespoň některý z projektů realizovat. Bylo by to pro všechny tři místní akční skupiny dalším posunem k hlubší spolupráci.

 

Olga Ondráčková

Prezentace_Praha_7.10.2010_003

 

Prezentace_Praha_7.10.2010_006