V rámci propagace činnosti naší místní akční skupiny mezi zemědělskými subjekty v regionu pořádáme Farmářský den, který se uskuteční

v sobotu 30. října 2010 od 13 do 17 hod.  v prostorách multifunkčního domu v Bystrém.

Cílem tohoto setkání bude mimo jiné  seznámit zemědělce z našeho mikroregionu s možností získání dotací z evropských fondů, výměna zkušeností a seznámení s projekty, jejichž realizace již započala i s těmi, které jsou ve fázi schvalování.

V rámci této akce nabízíme možnost prezentace výrobků a činností jednotlivých zemědělců či zemědělských podniků.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři sekretariátu MAS SpRP o.s. , ul. Sulkovská č. 340 v Bystrém nebo na tel. čísle 773 983 764.

Upřesněný termín setkání najdete na našem webu www.maspolicsko.cz

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  !!!

 

Autor článku: Leona Šudomová

 


MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. připravuje na zbývající část roku 2010 několik akcí v rámci propagace činnosti naší místní akční skupiny.

V nejbližší době připravujeme již druhé setkání mateřských škol a mateřských center z Mikroregionu Poličsko. Milým zpestřením bude  návštěva mateřské školy z Olešnice, která bude svojí účastí reprezentovat sousední území MAS Boskovicko PLUS. Účast dále potvrdily MŠ Rozmarýnek z Poličky, MŠ Starý Svojanov, mateřské centrum Bysteráček z Bystrého a mateřská centra Matami a Domeček z Poličky.

S organizováním soutěží a her a se zajištěním zázemí již druhým rokem ochotně vypomáhá MŠ Kvítek z Bystrého.

Setkání je naplánováno na středu 15.září 2010 v prostorách hasičské zahrady v Bystrém.V případě nepřízně počasí budou využity prostory nově otevřeného multifunkčního domu.

Pro děti a jejich doprovod bude zajištěno občerstvení, drobné ceny za dosažené výkony a diplomy za účast.

Předpokládáme, že setkání bude tak příjemné a přínosné jako v roce 2008, a tím bude dán základ tradici pořádání těchto akcí v dalších letech.

 

Autor článku: Leona Šudomová

 

Pozvánku  na 2. setkání naleznete  ZDE

 

V neděli dne 29. 8. 2010 pořádala sousední MAS Partenersví venkova již 6. ročník tradičních dožínek. Za MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. své pekařské výrobky představila firma Agro Vysočina Bystré akciová společnost a rodina Vejdělkova se prezentovala svými koženými výrobky.

Propagaci naší MAS zajistila Mgr. Iva Svobodová, která prezentovala naší MAS letáky a dalšími propagačními materiály.

P1020832 P1020833

P1020834 P1020835

P1020839 P1020842

Autor článku: Mgr. Iva Svobodová

 

Pozvánka    ZDE

Pozvánka   ZDE