Dne 26.1.2011 uspořádala MAS SpRP o.s. konzultační schůzku pro podnikatele v cestovním ruchu.
Jelikož je podpora cestovního ruchu v regionu jednou z priorit našeho strategického plánu, považovali jsme za důležité posílit informovanost  o možnostech čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS.

Role přednášející se ujala Ing. Olga Ondráčková, která  na úvod specifikovala žadatele oprávněné žádat dotaci z Fiche 5, která je určena pro podporu cestovního ruchu v regionu. Uvedla  výčet výdajů, které lze z dotace hradit a podělila se o několik příkladů z praxe.

P1030173

 

Dále podrobně popsala celé kolečko od vyhlášení výzvy až po podání žádosti o proplacení dotace. 
Přítomní byli zvláště upozorněni na hodnotící kritéria, jejichž naplněním mohou výrazně ovlivnit výsledné hodnocení projektu a případné doporučení k zaregistrování na SZIF.  Dále byli seznámeni s pravidly výběrového řízení na dodavatele, povinnostmi během realizace a mimo jiné i s 5 tiletým obdobím udržitelnosti projektu.

Ing. Olga  Ondráčková  doporučila všem vážným zájemcům o čerpání dotace z Výzvy roku 2011, která bude vypsána pravděpodobně během března, aby o svých záměrech včas informovali  vedení MAS,  která  zajistí  rozdělení finančních prostředků do jednotlivých fichí dle projeveného zájmu z řad potencionálních žadatelů.

Na závěr vyzdvihla roli MAS, která projekt po celou dobu realizace zaštiťuje, monitoruje jeho průběh, poskytuje  žadateli  poradenství a  je prostředníkem při komunikaci mezi  žadatelem a  Státním zemědělským intervenčním fondem.

 

Dne 26.1.2011 se v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám.Na podkově 68 v Bystrém pořádá naše Místní akční skupina konzultační schůzku podnikatelů v cestovním ruchu.
Jelikož je podpora cestovního ruchu v regionu jednou z priorit našeho strategického plánu, nabízíme podnikatelům  informace  o konkrétních opatřeních, na které lze dotace čerpat a také o podmínkách, jež musí každý žadatel splňovat.
Těšíme se na Vás!

pozvánka

Naše tři sousední partnerské místní akční skupiny - MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. (pardubický kraj), MAS Boskovicko PLUS, o.s. a MAS Partnerství venkova (jihomoravský kraj) podaly v červnu 2010 tři projekty spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, který administruje Státní zemědělský intervenční fond.

 Celkově byly podány od jednotlivých žadatelů z celé republiky projekty téměř v hodnotě 271  mil. Kč, přičemž alokovaných bylo pouze 40 mil. Kč. Finanční převis byl tedy zhruba sedminásobný.

 Počet podaných projektů byl celkem 72, nakonec uspělo puhých 14 projektů, tedy zhruba každý pátý.

 Žádost o dotaci se podařilo získat jednomu z našich společně podaných podaných projektů, a to MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.. Žádost o dotaci byla vybrána jako jedna z mála, a tak v průběhu roku 2011 bude probíhat  na území všech tří místních akčních skupin společná realizace projektu NAŠIM NEJMENŠÍM, který je zaměřen na vybavení rodinných center a vybudování míst setkávání pro děti v menších obcích.Seznam schválených žádostí o dotaci    ZDE

Prezentace projektu "Našim nejmenším" ZDE