Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na školení žadatelů o dotaci v rámci opatření IV.1.2, které se bude konat dne 9. 3. 2010 od 8:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.