Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání výběrové komise, které se bude konat ve dnech:
- 19. 4. 2010 od 15:30 hod. - příprava na hodnocení projektů z 1. výzvy 2010
- 20. 4. 2010 od 15:00 hod. - hodnocení jednotlivých projektů
- 28. 4. 2010 od 15:00 hod. - příprava podkladů pro valnou hormadu - výsledné hodnocení

Všechna výše uvedená zasedání se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Bystré.