Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na školení příjemců dotace z Programu rozvoje venkova (Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu LEADER), které se bude konat v úterý 9. 3. 2010 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

 


Petra Martinů, DiS.
manažerka MAS SpRP